Vrati se nazad

Vanredni profesor Zoran Ljuboje,

1. OSNOVNI PODACI
ImeZoran 
PrezimeLjuboje 
Datum rođenja06.01.1961 
Mjesto rođenjaPresjenica, Trnovo 
Država rođenjaSFRJ, BiH 
Zvanje 
TitulaVanredni profesor 
E-mailzljuboje@hotmail.com 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast) 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina1983 
MjestoSarajevo 
InstitucijaPMF Sarajevo 
Naslov radadd 
OblastFizika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina1987 
MjestoBeograd 
InstitucijaPMF Beograd 
Naslov radaInterakcija snažnog, impulsnog, laserskog zračenja na 10.6 mm sa bakarnim metam 
OblastFizika 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina1998 
MjestoBeograd 
InstitucijaFizički fakultet Univerziteta u Beogradu 
Naslov radaNumerički haos u fotorefraktivnoj optici 
OblastBeograd 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R101 - Univerzitetski udžbenik sa recenzijom Broj
  1. Z. Ljuboje, "FIZIKA-mehanika, oscilacije, talasi", ISBN 99938-624-1-X, 2003
Spisak rezultata R104 - Praktikum Broj
  1. Z. Ljuboje, Ž. Pržulj, "Praktikum iz Fizike", 2000
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
  1. Zoran Ljuboje, Interakcija snažnog, impulsnog, laserskog zračenja na 10.6 mm sa bakarnim metam, PMF Beograd, Beograd, 10.12.1987
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
  1. Zoran Ljuboje, Numerički haos u fotorefraktivnoj optici, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 23.10.1998