Vrati se nazad

doktor tehničkih nauka Slobodan Obradović, Vanredni profesor

1. OSNOVNI PODACI
ImeSlobodan 
PrezimeObradović 
Datum rođenja25.03.1955 
Mjesto rođenjaPriština 
Država rođenjaFNRJ, Srbija 
ZvanjeVanredni profesor 
Tituladoktor tehničkih nauka 
E-mailslobo.obradovic@gmail.com 
Direktni telefon+381600247792 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Računarstvo 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina1978 
MjestoBeograd, Srbija 
InstitucijaElektrotehnički fakultet u Beogradu 
Naslov radaPrimena konfornih preslikavanja 
Oblast 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina1986 
MjestoBeograd 
InstitucijaElektrotehnički fakultet u Baogradu 
Naslov radaStabilizacija nišanske ose oklopnog transportera 
Oblast 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2005 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaOdređivanje kvaliteta regulacionog procesa žirostabilizacije metodom razdvojenih osa  
Oblast 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2011Vanredni profesorElektrotehnički fakultet u Istočnom sarajevuRačunarstvo
2006DocentElektrotehnički fakultet u Istočnom sarajevuračunarstvo
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
Слободан Обрадовић је 25.03.1955. године у Приштини. Основну школу завршио је 1969. године у Пећи, и добитник је Вукове дипломе.
Године 1973. завршио је Математичку гимназију у Београду. Дипломирао је 1978. године на Електротехничком факултету у Београду (Одсек електронике, Смер аутоматике).
Магистарски рад под насловом Стабилизација нишанске осе оклопног транспортера одбранио је на Електротехничком факултету у Београду.
Стручни испит за област електротехнике положио је у Савезу инжењера и техничара Србије.
Докторски рад под насловом Оређивање квалитета регулационог процеса жиростабилизације методом раздвојених оса одбранио је на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву.
По завршетку студија, школске 1978/79. године, радио је као професор у Средњој електротехничкој школи "Никола Тесла".
Од септембра 1979. до септембра 1992. године радио је у ВТИ КоВ - Београд, на радним местима почев од млађег истраживача па до вишег истраживача (у ово звање именован 1989. године). У звање вишег истраживача биран је 1988. године. У Војнотехничком институту КоВ је радио на неколико истраживачких и развојних пројеката од којих су два усвојена у наоружању: Електроходраулички уређај за покретање куполе и Жиростабилисана купола са па топом 30мм.
За рад на овим задацима добио је једну похвалу директора ВТИ (1982. године) и две новчане награде (1983. и 1988. године), похвалу савезног секретара и Медаљу рада Председништва СФРЈ (1987. године).
Од септембра 1992. године до августа 2007. године радио је на Вишој електротехничкој школи у Београду најпре као предавач, а априла 1997. избран је у звање професора за предмете: Основи рачунарске технике и програмирања, Базе података, Увод у објектно програмирање.
Септембра 2005. године изабран је у звање доцента на Факултету за информационе технологије (ФИТ). Децембра 2006. године изабран је у звање доцента за област рачунарство и информатику на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. Јула 2007. године изабран је у звање доцента за област рачунарство и информатику на департману Рачунарска техника на Универзитету у Новом Пазару. Од јула 2008 до јануара 2012 радио као доцент на универзитету Мегатренд.
Маја 2010. изабран сам у звање научног сарадника на Институту Никола Тесла (објављено званично од старне Министарства за науку и технолошки развој).
Јуна 2010 изабран у звање ванредног професора на ФИТ. Новембра 2011. године изабран је у звање ванредног професора за област рачунарство на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву.
Од 1996. до 2001. сарађује са познатом француском софтверском фирмом Стериа на развоју и трансферу нових технологија у електронским системима плаћања.
Од 2011. године био ментор 3 докторанта, ментор 2 магистранта на ЕТФ Источно Сарајево, ментор 4 мастер рада и ментор на основним академским студијама на ЕТФ Источно Сарајево, Државном универзитету у Новом Пазару, ФИТ, као и на завршним радовима на Високим струковним школама ВИСЕР и ВИПОС. Председник комисије за одбрану докторске тезе 3 докторант, члан комисије за одбрану тезе (1 докторант) и члан комисије за оцену подобности теме и кандидата 1 докторант на машинском факултету у Београду.
Као аутор или коаутор, у периоду од 2011. године, објавио 5 радова у часописима на СЦИ листи (М23), 1 рад у часопису М24, 2 рада у међународним часописима (М51) и 4 рада у водећим националним часописима (М52), 39 радова саопштених и штампаних у зборнику у целини на међународним скуповима (М33), 8 радова штампаних у целини у зборнику на скуповима од националног значаја (М63). Укупно 59 радова.
У истом периоду, објавио 4 књиге (три уџбеника као аутор, а један као коаутор) и више практикума и приручника. Књиге су званични уџбеници на неколико факултета и високих школа у БиХ и Србији (на ЕТФ Источно Сарајево, на Техничком факултету у Косовској Митровици, Факултет за информационе технологије, Факултет за компјутерске науке, Факултет за рачунарску технику државног универзитета у Новом Пазару, ВИСЕР Београд, ВИПОС Ваљево).
Током свог радног века радио је на реализацији више пројеката а у периоду од 2011. године на пројекту Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије: "Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању", Руководилац: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ, Уговор пројекта ЕВБ: III 44006.
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R10 - Naučna knjiga i monografija
Spisak rezultata R12 - Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja Broj
 1. F. McMahon , T. Claes, S. Obradović, "Probing the Boundaries of Education edited by Frank McMahon and Tom Claes ", ISBN ISBN: 1-904710-11-5, 2005
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. Đ. Perišić, A. Žorić, S. Obradović, "FLL as Digital Period Synthesizer based on Binary Rate Multiplier Control", PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), Vol. R. 89 NR 01a/2013, No. R. 89 NR 01a/2013, pp. 145-148, ISSN 0033-2097, 2013
 2. S. Obradović, D. Tešić, "Multilateral Interchange Fees in Serbia and their impact on card payment systems development", Industrija, Vol. Vol. 40, No. No. 3, pp. 33-55, ISSN YU ISSN 0350-0373, UDK UDK - 33, 2012
 3. A. Žorić, S. Ilić, Đ. Perišić, S. Obradović, P. Spalević, "WIRELESS ELECTROCARDIOGRAPHY SYSTEM", Scientific Research and Essays , Vol. Vol. 7(4), , pp. 468-476, ISSN 1992-2248, DOI DOI: 10.5897/SRE11.1334 , 2012
 4. Đ. Milanović, V. Sajfert, S. Obradović, "MODIFIED DIVERGENCE THEOREM FOR ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF WALL REFLECTING CYLINDRICAL UV REACTOR", Hemijska industrija, Vol. Vol. 65, No. No 4, ISSN ISSN 0367-598X, DOI DOI:10.2298/HEMIND110330032M, 2011
 5. A. Žorić, Đ. Perišić, S. Obradović, P. Spalević, "PC-BASED VIRTUAL DTA RECORDING SYSTEM DESIGN", PRZGLAD ELEKTROTEHNICZNY JOURNAL(Electrical Review), Vol. R. 87 NR 12a/2011, ISSN ISSN PL 0033-2097, 2011
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. S. Ilić, S. Obradović, A. Žorić, A. Veljović, "One approach in analyzing the data collected by portable ECG device using the powerpivot for excel", Academic Journal Industrial Technologies, Vol. Vol 1, 2014,, No. No 1,, pp. pp 111-116, ISSN ISSN: 13149911,, 2014
 2. S. Obradović, S. Milanović, Đ. Milanović, "Water microbiology and mineral content quality control and maintenance system", Tehnika No1, 2013, pp 167-176, UDC: 621.643:532.542, No. Tehnika No1, 2013, pp 167-176, UDC: 621.643:, pp. pp 167-176, UDK UDC: 621.643:, 2013
 3. Đ. Milanović, V. SAJFERT, S. Obradović, S. MILANOVIĆ, Z. LATINOVIĆ, "Intensity and dose radiation distribution in plan-parallel square cross section UV reactor, for angular wall reflection coefficient dependence", Tehnika No 5/2012, No. No 5, pp. 841-845, UDK 621.384.4:621.039.537/.538, 2012
 4. A. Žorić, S. Ilić, S. Obradović, "USB-BASED SYSTEM FOR ELECTROCARDIOGRAPHY AND DATA ACQUISITION", Izvestia, Vol. Vol. 43’2012 , pp. 51-55, ISSN ISSN 1310-6686, 2012
 5. V. Petrović, S. Obradović, A. Žorić, H. Milošević, "INFLUENCE OF SYNTHESIS PARAMETERS ON ELECTRICAL PROPERTIES OF SISTEMS MgO-TiO2", Contemporary Materials II−1 (2011) , Vol. Contemporary Materials II−1 (2011) , pp. Page 51 of 54, UDK UDK 661.882`022-14:669.721 , DOI doi:10.5767/anurs.cmat.110201.en.051P, 2011
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
23 
 1. N. Davidović, S. Obradović, P. Štrbac, B. Đorđević, V. Timčenko, "Komparativna analiza hibridnog diska sa hard diskom i poluprovodničkim diskom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 14, pp. 776-781, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 2. P. Štrbac, S. Obradović, N. Davidović, "Newton’s Interpolation Algorithm Implemented as an Upgraded Petri Net Model", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 14, pp. 735-741, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 3. M. Ćosović, S. Obradović, L. Trajkovic, "Performance Evaluation of BGP Anomaly Classifiers", The Third International Conference on Digital Information, Networking and Wireless Communications, pp. 115-120, ISBN 987-1-4799-6375-1, DOI 10.1109/DINWC.2015.7054228, 2015
 4. S. Obradović, B. Milošević, "Comparative measurements of some performances of hard and ssd disks connected on the raid 0 level ", International scientific conference Unitech’2014, Vol. Vol 2, pp. pp.II-333-II-338, ISSN ISSN 1313-230X, 2014
 5. S. Obradović, B. Milošević, P. Štrbac, "MATLAB AND MACHINE LEARNING", INFOTEH-JAHORINA, 2014
 6. S. Ilić, S. Obradović, A. Veljović, V. Petrović, "One solution in data exchange between clinical devices and laboratory information system", International scientific conference Unitech’2014, 20-21 march Gabrovo, , Vol. vol.2, pp. pp.II-231-II-236, ISSN ISSN 1313-230X, 2014
 7. Ž. vasić, S. Obradović, M. Yordanova, M. Vasić, "Risk management methodology in development of IT projects, ", International scientific conference Unitech’2014, Vol. vol.2, pp. pp.II-344-II-349, ISSN ISSN 1313-230X, 2014
 8. M. Ćosović, S. Obradović, "Sigurnost u BGP protokolu", INFOTEH-JAHORINA, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 9. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, "STANJE RAZVOJA I TREND TRŽIŠTA ATM UREĐAJA U REGIONU I BIH", XIX Internacionalni naučni skup SM 2014, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, UDK 336.722.24(497.6), 2014
 10. M. Ćosović, S. Obradović, L. Trajkovic, "Using databases for BGP data analysis", International Scientific Conference UNITECH, Vol. 2, pp. 367-370, ISSN 1313-230X, 2014
 11. L. Trajkovic, M. Ćosović, S. Obradović, "Algorithms for investigation of abnormal BGP events", International Conference UNITECH, Vol. 2, pp. 253-257, ISSN 1313-230X, 2013
 12. S. Obradović, S. Milanović, Đ. Milanović, P. Štrbac, V. Petrović, "ENERGY OPTIMIZED UV REACTOR FOR HIGH DYNAMIC OF WATER CAPACITY ", VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2013, 2013
 13. M. Ćosović, L. Trajkovic, S. Obradović, "Feature selection techniques for machine learning", International Scientific Conference UNITECH, Vol. 1, pp. 85-89, ISSN ISSN 1313-230X, 2013
 14. S. Obradović, B. Milošević, "Nanosensors in Medicine", VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2013, 2013
 15. S. Obradović, Đ. Perišić, B. Milošević, A. Žorić, V. Pavlović, "Razvoj mreže ATM terminala u regionu Centralne i istočne Evrope", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 12, No. Ref. RSS-3.4, pp. 693-697, ISBN ISBN 978-99938-642-8-2, 2013
 16. M. Ćosović, M. Maksimović, S. Obradović, "Role of Data Mining techniques in Wireless Sensor Networks", XI International Conference ETAI , 2013
 17. P. Kaluđerčić, S. Obradović, "PRINTING IN THREE DIMENSIONS", V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012, pp. 583-590, ISBN 978-99938-21-45-8, 2012
 18. S. Obradović, D. Tešić, Đ. Milanović, Đ. Perišić, "Protokoli i programi u mrežama ATM terminala", Telecommunications Forum TELFOR 2012, No. IEEE Catalog Number: CFP1298P-CDR , pp. 1633-1637, ISBN ISBN: 978-1-4673-2984-2, 2012
 19. S. Obradović, D. Tešić, Đ. Milanović, A. Žorić, Đ. Perišić, "Razvoj mreže ATM terminala u regionu Srednje i istočne Evrope i Srbiji", Telecommunications Forum TELFOR 2012, No. IEEE Catalog Number:CFP1298P-CDR, pp. 1564-1567, ISBN ISBN: 978-1-4673-2984-2, , 2012
 20. S. Obradović, S. Milanović , Đ. Milanović , "SYSTEM FOR MAINTAINING MINERAL WATER CONTENT AND HYDRAULIC STRIKE PREVENTION", UNITECH’12 16/17 nov. 2012., Vol. Tom I, pp. 612-616, ISSN ISSN 1313-230X, 2012
 21. S. Obradović, M. Mijalković, D. Tešić, V. marković, V. Pavlović, "CAUSES DELAYS IN THE DEVELOPMENT OF CARD BUSINESS IN SERBIA", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 10, No. Ref. E-IV-8, pp. 689-693, 2011
 22. S. Obradović, M. Tuba, N. POPOVICIU, "A Mathematical Model and Implementation of the Test System for Measurement of the Gyro Stabilization Error", ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED '10), pp. 185-190, ISSN 1790-5109, ISBN 978-960-474-154-0, 2010
 23. S. Obradović, M. Tuba, D. Simian, "Impact of Toothed Gear Nonlinearities on Servomechanism Performance", MODELLING & SIMULATION (ACMOS '10) Catania, Italy, pp. 235-242, ISSN EUROPMENT for WSEAS ISSN: 1790-5117, ISBN ISBN: 978-954-92600-1-4, 2010
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, "Стање и перспективе развоја картичарских платних система у региону и БиХ", Nova EKONOMIJA, 2014
 2. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, D. Tešić, "Stanje i perspektive razvoja kartičarskih platnih sistema u regionu i BiH", Novi ekonomist, No. 14, pp. 76-81, ISSN 1840-2313, 2013
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R101 - Univerzitetski udžbenik sa recenzijom Broj
 1. S. Obradović, "Osnovi računarske tehnike", ISBN ISBN 86-85081-27-0, 2013
Spisak rezultata R102 - Zbirka zadataka sa recenzijom Broj
 1. S. Ilić, S. Obradović, "SQL структуирани упитни језик у савременим системима за управљање базама података", ISBN ISBN 978-86-80893-42-6, 2013
 2. S. Obradović, "SQL Struktuirani upitni jezik", ISBN ISBN 978-86-7747-441-6, 2011
Spisak rezultata R200 - Mentorstvo i članstvo u komisiji
Spisak rezultata R201 - Mentorstvo doktorske disertacijeBroj
 1. Borivoje Milošević, Programski paket za određivanje performansi digitalnih telekomunikacionih sistema u prisustvu fedinga, Fakultet za kompjuterske nauke, 12.06.2012
 2. Ilja Stanišević, Mogućnosti niskobudžetskog projektovanja poslovnog softvera, Fakultet za kompjuterske nauke, 13.02.2012
 3. Dejan Tešić, Perspektive razvoja karticarskih platnih sistema u Srbiji, Fakultet za poslovne studije, 22.11.2012
Spisak rezultata R202 - Mentorstvo magistarske tezeBroj
 1. Ilja Stanišević, Mogućnosti primjene savremenih metoda projektovanja informacionih sistema u našem okruženju, Elektrotehnički fakultet u Istočnom sarajevu, 14.02.2010
 2. Nikola Davidović, Stanje razvoja elektronskih sistema plaćanja baziranih na platnim karticama u BuH i regionu, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, 08.07.2013
 3. Ognjen Bjelica, Sigurnost i zaštita SMS poruka – sSMS, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, 05.06.2012
Spisak rezultata R203 - Članstvo u komisiji za odbranu doktorske disertacijeBroj
 1. Zoran Lazić, Model ekspertnog sistema za poslovno odlučivanje zasnovan na fuzzy logici i razvijen na konceptu poslovne inteligencije, Fakultet za ekonomiju i menadžment, 28.08.2011
 2. Jovanović Mihajlo , Sistemi registrovane elektronske i hibridne pošte javnog poštanskog operatera i modeli elektronskih pristupnih kanala , fakultet za poslovne studije, 12.01.2012
 3. Zorica Milanović , Elektronsko poslovanje u planiranju saobraćaja zasnovano na modularnoj primeni mikro-simulacionih modela , Fakultet za poslovne studije, 27.06.2012
 4. Danijel Mijić, Softverska podrška osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2013
 5. Predrag Katanić, Razvoj i upravljanje regionalnim integrisanim sistemom prenosa podataka, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, 11.04.2014
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Slobodan Obradović, Stabilizacija nišanske ose oklopnog transportera, Elektrotehnički fakultet u Baogradu, Beograd, 03.11.1986
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Slobodan Obradović, Određivanje kvaliteta regulacionog procesa žirostabilizacije metodom razdvojenih osa , Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 21.03.2005