Vrati se nazad

Magistar matematičkih nauka Nataša Pavlović, Viši asistent

1. OSNOVNI PODACI
ImeNataša 
PrezimePavlović 
Datum rođenja23.04.1970 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeViši asistent 
TitulaMagistar matematičkih nauka 
E-mailnatasa.pavlovic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Matematička analiza i primjene i Algebra i geometrja 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina1998 
MjestoNovi Sad 
InstitucijaUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet 
Naslov radaTeorija grafova 
OblastDiskretna matematika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2009 
MjestoPale 
InstitucijaUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale 
Naslov radaRegularizovani tragovi linearnih diferencijalnih jednačina sa kašnjenjem 
Oblast 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2010Viši asistentUniverzitet u Istočnom SarajevuMatematička analiza i primjene i Algebra i geometrja
2004AsistentUniverzitet u Istočnom SarajevuMatematika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. B. Vojvodić, M. Pikula, N. Pavlović, "Construction of the solution of the boundary value problem with one delay and two potentials and asymptotics of eigenvalues", Mathematica Мontisnigri, Vol. XXXII , pp. 119-139 , 2015
 2. N. Pavlović, M. Pikula, B. Vojvodić, "First regularized trace of the limit assignment of Sturm-Liouville type with two conctant delays", Filomat, DOI 10.2298/FIL1501051P, 2015
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. N. Popović, B. Popović, N. Pavlović, "Creation of Efficient Interactive Simulations in Higher Education Using Easy Java Simulations Software Tool", Zbornik radova MIT konferencije 2011-Matematičke i informacione tehnologije, pp. 341-346, ISBN 978-86-83237-90-6 (AU), 2012
Spisak rezultata R90 - Rad objavljen u zborniku radova instituta (fakulteta) i ...
Spisak rezultata R91 - Rad štampan u cjelini sa recenzijom Broj
 1. M. Pikula, N. Pavlović, L. Diković, "Konstrukcija rješenja graničnog zadatka sa dva konstantna kašnjenjenja i asimptotika sopstvenih vrijednosti", Treća matematička konferencija republike srpske, Vol. I, pp. 83-91, ISBN 978-99976-600-0-8, 2014
 2. N. Pavlović, M. Pikula, "Regularizovani tragovi linearnih diferencijalnih jednačina sa kašnjenjem", Nauka i politika, pp. 199-207, ISSN 1840-2402, 2011
 3. N. Pavlović, "Asimptotika svojstvenih vrijednosti linearne diferencijalne jednačine sa kašnjenjem", Nauka i nastava na univerzitetu, pp. 591-604, ISBN 978-99938-47-16-8, 2009
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Aktuelni problemi matematičke analize, geometrije, topologije i metodike matematike, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 20.01.2006 - 31.12.2008, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. Obrnuti problemi tipa Sturm-Liouville sa otklonjenim argumentom, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 06.01.2008 - 31.12.2008, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 3. Savremeni problemi funkcionalne analize i matematičkog učenje, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 05.11.2009 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 4. Inverzni problemi graničnih zadataka sa otklonjenim argumentom, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 23.11.2012 - 31.12.2013, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Nataša Pavlović, Regularizovani tragovi linearnih diferencijalnih jednačina sa kašnjenjem, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, Pale, 28.12.2009