Vrati se nazad

Doktor tehničkih nauka Marijana Ćosović, Docent

1. OSNOVNI PODACI
ImeMarijana 
PrezimeĆosović 
Datum rođenja19.05.1972 
Mjesto rođenjaSarajevo, Centar 
Država rođenjaBosna i Hercegovina 
ZvanjeDocent 
TitulaDoktor tehničkih nauka 
E-mailmarijana@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Racunarske nauke, aplikativni softver 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2005 
MjestoVancouver, Canada 
InstitucijaSimon Fraser University, Vancouver, Canada 
Naslov radaTechnical and Non-Technical Losses in Low Voltage Distribution Networks 
OblastElektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2010 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakutet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaKriptografski algoritmi za RFID sisteme 
OblastTelekomunikacije 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2017 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaModeli mašinskog učenja za klasifikaciju anomalija u BGP protokolu 
Oblast 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2018DocentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetRacunarske nauke, aplikativni softver
2010Viši asistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetElektronika i elektronski sklopovi, Telekomunikacije
2005AsistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetElektronika, Mjerenje u elektrotehnici
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
13 
 1. M. Ćosović, S. Obradović, L. Trajkovic, "Performance Evaluation of BGP Anomaly Classifiers", The Third International Conference on Digital Information, Networking and Wireless Communications, pp. 115-120, ISBN 987-1-4799-6375-1, DOI 10.1109/DINWC.2015.7054228, 2015
 2. M. Ćosović, S. Obradović, "Sigurnost u BGP protokolu", INFOTEH-JAHORINA, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 3. M. Ćosović, S. Obradović, L. Trajkovic, "Using databases for BGP data analysis", International Scientific Conference UNITECH, Vol. 2, pp. 367-370, ISSN 1313-230X, 2014
 4. M. Ćosović, L. Trajkovic, S. Obradović, "Algorithms for investigation of abnormal BGP events", International Conference UNITECH, Vol. 2, pp. 253-257, ISSN 1313-230X, 2013
 5. L. Trajkovic, M. Ćosović, S. Obradović, "Feature selection techniques for machine learning", International Scientific Conference UNITECH, Vol. 1, pp. 85-89, ISSN ISSN 1313-230X, 2013
 6. M. Ćosović, M. Maksimović, S. Obradović, "Role of Data Mining techniques in Wireless Sensor Networks", XI International Conference ETAI , 2013
 7. M. Ćosović, M. Maksimović, "Sensor Networks Energy Efficiency in Subthreshold Voltage Domain", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, pp. 445-449, 2013
 8. M. Ćosović, Z. Babić, "Energy efficiency comparative analysis of modular reduction modules based on Barrett and Montgomery algorithms", X International Conference ETAI, ISBN 978-9989 -2175-9-3, 2011
 9. M. Ćosović, A. Akagić, Z. Babić, "Usporedna energetska analiza FPGA realizacija modularnih množača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. E-VI -6, pp. 869-873, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 10. M. Ćosović, Z. Babić, "Mogućnosti implementacije RSA i ECC algoritama u RFID sistemima primjenom Montgomery množača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. E-VI -7, pp. 847-851, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 11. M. Ćosović, Z. Babić, "Realizacija modularnih množača ", VIII Simpozijum Energetska Elektronika, INDEL 2010, pp. 96-100, ISBN 978-99955-46-03-8, 2010
 12. M. Maksimović, M. Ćosović, "BER performanse digitalnih šema baziranih na PSK modulacijama", Indel, 2008
 13. M. Ćosović, V. Litovski, "O jednom konceptu implementacije AES algoritma šifrovanja na FPGA čipu", VII Simpozij Energetska Elektronika, INDEL 2008, pp. 82-86, ISBN 978-99955-46-01-4, 2008
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R104 - Praktikum Broj
 1. S. Damjanović, M. Banjanin, M. Ćosović, M. Forcan, "PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRIČNIH MJERENjA", ISBN 978-99976-682-2-6, 2016
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Distance e-Learning in Electrical Engineering Education, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2007 - 31.10.2007, Projekat za inostranog naručioca
 2. RFID tehnologije, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2008 - 31.12.2012, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Marijana Ćosović, Kriptografski algoritmi za RFID sisteme, Elektrotehnički fakutet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 04.06.2010
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Marijana Ćosović, Modeli mašinskog učenja za klasifikaciju anomalija u BGP protokolu, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 25.11.2017