Vrati se nazad

Magistar tehničkih nauka Nikola Davidović, Viši asistent

1. OSNOVNI PODACI
ImeNikola 
PrezimeDavidović 
Datum rođenja09.12.1982 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaBiH 
ZvanjeViši asistent 
TitulaMagistar tehničkih nauka 
E-mailnikola.davidovic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Računarske nauke 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2008 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaSavremene bežične tehnologije (Bluetooth) 
OblastAutomatika i elektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2013 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Naslov radaStanje razvoja elektronskih sistema plaćanja baziranih na platnim karticama u Bosni i Hercegovini i regionu 
OblastAutomatika i informatika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2013Viši asistentElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom SarajevuRačunarske nauke
2009AsistentElektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom SarajevuRačunarski hardver i sistemi
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. N. Davidović, A. Simović, "COMPARISON OF THE STATES OF CREDIT CARD BUSINESS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA", ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY , Vol. XXII(XII) 2013/2, ISSN 1583-0691, 2013
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
14 
 1. N. Davidović, S. Obradović, P. Štrbac, B. Đorđević, V. Timčenko, "Komparativna analiza hibridnog diska sa hard diskom i poluprovodničkim diskom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 14, pp. 776-781, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 2. P. Štrbac, S. Obradović, N. Davidović, "Newton’s Interpolation Algorithm Implemented as an Upgraded Petri Net Model", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 14, pp. 735-741, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 3. P. Štrbac, N. Davidović, "GENETIC ALGORITHM IMPLEMENTED AS AN UPGRADED PETRI NET FOR SEARCHING MAXIMUM OF A GIVEN FUNCTION", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, pp. 605-6011, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 4. N. Davidović, D. Kosmajac, B. Đorđević, V. Timčenko, "KOMPARATIVNA ANALIZA SEKUNDARNIH MEMORIJA – POREĐENJE TVRDOG DISKA SA POLUPROVODNIČKIM DISKOM", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, pp. 769-773, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 5. D. Kosmajac, V. Vujović, M. Maksimović, N. Davidović, B. Perišić, "MasterBroker: REST oriented Service Broker", IEEE 18 th International Conference on Intelligent Engineering Systems, pp. 227-232, ISBN 978-1-4799-4616-7, 2014
 6. B. Đorđević, V. Timčenko, N. Davidović, "PERFORMANCE COMPARISON OF RAID-1, RAID-0 AND SINGLE DISK ON OPERATING SYSTEM MS WINDOWS 7", 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2014 , 2014
 7. V. Timčenko, B. Đorđević, S. Boštjančič Rakas, N. Davidović, "Performance examination of type-2 hypervisors: case of particular database application in a virtual environment", ISDOC '14 Proceedings of the International Conference on Information Systems and Design of Communication, ISBN 978-1-4503-2713-8, DOI 10.1145/2618168.2618187, 2014
 8. M. Maksimović, V. Vujović, N. Davidović, V. Milošević, B. Perišić, "Raspberry Pi as Internet of Things hardware: Performances and Constraints ", 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2014, pp. ELI1.6.1-6, ISBN 978-86-80509-70-9, 2014
 9. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, "STANJE RAZVOJA I TREND TRŽIŠTA ATM UREĐAJA U REGIONU I BIH", XIX Internacionalni naučni skup SM 2014, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, UDK 336.722.24(497.6), 2014
 10. V. Timčenko, B. Đorđević, N. Davidović, "Stripped disk array organizations with distributed parity RAID-5: study and performance analysis", ISDOC 2014 - International Conference on Information Systems and Design of Communication, ISBN 978-1-4503-2713-8, DOI 10.1145/2618168.2618186, 2014
 11. N. Davidović, D. Kosmajac, S. Milinković, "Prednosti korišćenja softverskih alata za monitoring procesa izvođenja nastave", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, No. RSS-4-14, pp. 807-8011, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 12. N. Davidović, I. Unković, "Rast broja platnih kartica u svijetu i Bosni i Hercegovini ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, No. RSS-3-3, pp. 689-692, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 13. V. Vujović, B. Perišić, B. Kovačević, N. Davidović, "Dinamičko očuvanje referencijalnog integriteta kroz korisnički interfejs", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 446-450, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 14. N. Davidović, V. Vujović, B. Kovačević, D. Panjkov, "Računarstvo u oblaku – windows azure platforma", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 734-738, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, "Стање и перспективе развоја картичарских платних система у региону и БиХ", Nova EKONOMIJA, 2014
 2. S. Obradović, S. Damjanović, N. Davidović, D. Tešić, "Stanje i perspektive razvoja kartičarskih platnih sistema u regionu i BiH", Novi ekonomist, No. 14, pp. 76-81, ISSN 1840-2313, 2013
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. N. Davidović, "Stanje kartičarstva u Bosni i Hercegovini", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. RSS-I-4, pp. 537-540, ISBN 978-99938-624-8-2, 2012
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. B. Krstajić, D. Šuka, G. Vuković, A. Simović, N. Davidović: Procjena individualne izloženosti radiofrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom području, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, ugovor broj 19/6-020/961-87/10, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. Процјена индивидуалне изложености радиофреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Nikola Davidović, Stanje razvoja elektronskih sistema plaćanja baziranih na platnim karticama u Bosni i Hercegovini i regionu, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 08.07.2013