Vrati se nazad

Magistar tehničkih nauka Darko Šuka, Viši asistent

1. OSNOVNI PODACI
ImeDarko 
PrezimeŠuka 
Datum rođenja23.09.1982 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaBosna i Hercegovina 
ZvanjeViši asistent 
TitulaMagistar tehničkih nauka 
E-maildarko.suka@gmail.com 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Opšta elektrotehnika, Automatika i robotika 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2007 
MjestoElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
Naslov radaPredikcija gustine snage elektromagnetskog zračenja baznih stanica mobilne telefonije 
OblastAutomatika i elektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2012 
MjestoElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
Naslov radaAnaliza elektromagnetske emisije baznih stanica mobilne telefonije u urbanom (naseljenom) području 
OblastAutomatika i informatika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2012Viši asistentElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom SarajevuOpšta elektrotehnika, Automatika i robotika
2008AsistentElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom SarajevuAutomatika i upravljanje, Elektromagnetika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. P. Međedović, D. Šuka, "Fast and Reliable Locating of Points with the Maximum Value of Total Electromagnetic Field Using a Modern Experimental Method for Radio Coverage in Urban Environment", International Journal of Antennas and Propagation (http://www.hindawi.com/journals/ijap/), Vol. 2014, No. Article ID 414532, pp. 11, DOI 10.1155/2014/414532, 2014
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
16 
 1. D. Šuka, P. Ožegović, "Antene sa aperturom u GSM/UMTS sistemima - Proračun parametara EM zračenja za mini-link parabolične antene", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 15, No. KST 1-14, pp. 269-273, ISBN 978-99955-763-9-4, 2016
 2. D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, "Mjerne procedure i zakonske regulative za procjenu izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju - Procjena za GSM/UMTS bazne stanice", INFOTEH JAHORINA, Vol. 15, No. KST 1-12, pp. 256-261, ISBN 978-99955-763-9-4, 2016
 3. D. Šuka, P. Ožegović, "Proračun parametara EM zračenja baznih stanica mobilne telefonije modelom ravanskih talasa", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 15, No. KST 1-13, pp. 262-267, ISBN 978-99955-763-9-4, 2016
 4. D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, "Aspects of remote monitoring and recording system of non-ionizing electromagnetic radiation", The 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics , pp. 607-611, ISSN 1847-3938, ISBN 978-953-233-083-0, 2015
 5. M. Simić, P. Pejović, D. Šuka, M. Bjelica, M. Mihailović, "Eksperimentalna analiza blizinskih i lateracionih metoda pozicioniranja korisnika u urbanom okruženju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, No. KST 17, pp. 377-382, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 6. D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, "Procjena vrijednosti parametra SAR od DECT i WiFi tehnologije u indoor okruženju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, No. KST 14, pp. 361-366, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 7. D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, "Site-specific Radio Propagation Prediction Software: Wireless InSite Prediction Models Overview", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, No. KST 16, pp. 371-376, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 8. D. Šuka, P. Međedović, M. Simić, "Procjena vrijednosti parametra SAR u blizini GSM/UMTS baznih stanica", The 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics , pp. 668-673, ISSN 1847-3938, ISBN 978-953-233-078-6, 2014
 9. P. Međedović, D. Šuka, "Prediction and measurement of electromagnetic radiation at Krajina Square in the city of Banja Luka", Telsiks 2013, Vol. 2, No. PO1.11, pp. 534-537, ISBN 978-1-4799-0899-8 , DOI 10.1109/TELSKS.2013.6704435, 2013
 10. D. Šuka, P. Međedović, M. Simić, "Мјерење ЕМ зрачења: Анализатор спектра vs. Дозиметар", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА , Vol. 12, No. KST-2-11, pp. 418-423, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 11. P. Međedović, Ž. Blagojević, D. Šuka, "Softverska predikcija i mjerenje elektromagnetnog zračenja u gradu Banjaluci ", 20th Telecommunications Forum TELFOR, Vol. 20, No. 3.35, pp. 440-443, ISBN 978-1-4673-2983-5, DOI 10.1109/TELFOR.2012.6419241, 2012
 12. P. Međedović, D. Šuka, "Softwares for urban electromagnetic wave propagation modeling", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА , Vol. 11, No. KST-IV-6, pp. 422-427, ISBN 978-99938-624-8-2, 2012
 13. D. Šuka, M. Simić, "Преглед РФ стандарда излагања", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА , Vol. 10, No. B-II-5, pp. 149-153, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 14. P. Međedović, D. Šuka, "Професионална изложеност РФ пољима антена БС на крововима ", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Vol. 9, No. B-III-3, pp. 256-260, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 15. D. Šuka, P. Međedović, "Управљање здравственим ризицима узрокованим зрачењем електромагнетског поља", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Vol. 9, No. E1-20, pp. 978-982, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 16. D. Šuka, "Предикција густине снаге електромагнетског зрачења базних станица мобилне телефоније", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Vol. 7, No. B-II-12, ISBN 99938-624-2-8, 2008
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. D. Šuka, M. Simić, P. Međedović, "Pregled sigurnosnih standarda izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju", Energetska efikasnost u BiH, Glasnik Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, No. 1-2, pp. 8-14, ISSN 1840-2860, 2014
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R104 - Praktikum Broj
 1. B. Krstajić, D. Šuka, "Elektrotehnika, skripta za studente Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju", 2011
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Distance e-Learning in Electrical Engineering Education, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2007 - 31.10.2007, Projekat za inostranog naručioca
 2. Развој и оцјена перформанси PV (photovoltage) инвертора као основне компоненте PV микро - дистрибутивне мреже, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.12.2007 - 31.12.2008, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 3. Program obezbjedjivanja i održavanja opreme i prostora za naučno-istraživački rad u 2009. godini, Ministarstvio nauke RS, ugovor broj 19/6-020/968-22/09, 2009. godine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2009 - 31.12.2009, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 4. B. Krstajić, D. Šuka, G. Vuković, A. Simović, N. Davidović: Procjena individualne izloženosti radiofrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom području, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, ugovor broj 19/6-020/961-87/10, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 5. Процјена индивидуалне изложености радиофреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.11.2010 - 01.11.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 6. Izrada elaborata o minimalnim tehničkim zahtjevima za prijemnike DVB-T2 u BiH, te ispitivanje prijemnika i usklađenosti sa minimalnim tehničkim zahtjevima za DVB-T2 emitovanje- postavke i protokoli, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 13.12.2016 - 13.01.2017, Projekti za privredu BiH
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Darko Šuka, Analiza elektromagnetske emisije baznih stanica mobilne telefonije u urbanom (naseljenom) području, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 10.05.2012