Vrati se nazad

Magistar tehničkih nauka Nada Cincar,

1. OSNOVNI PODACI
ImeNada 
PrezimeCincar 
Datum rođenja22.04.1978 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaBiH 
Zvanje 
TitulaMagistar tehničkih nauka 
E-mailnadabajic@hotmail.com 
Direktni telefon066243108 
Telefon na poslu, lokal057342788 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast) 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2004 
MjestoSrpsko Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet 
Naslov radaTipska ispitivanja visokoučinskih nožastih osigurača 
OblastElektroenergetika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2011 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet 
Naslov radaDijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja struje komutacije 
OblastElektroenergetika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. S. Jokić, N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, "Dijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja struje komutacije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-1-3, pp. 75-80, 2012
 2. R. Mitrić, N. Cincar, A. Simović, "Mehanički proračun nadzemnih distributivnih vodova sa primjerom primjene", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-2-7, pp. 150-155, 2012
 3. A. Simović, M. Dutina, N. Cincar, "Rangiranje visokonaponskih nadzemnih vodova za revitalizaciju ili rekonstrukciju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ENS-2-6, pp. 144-149, 2012
 4. N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, S. Jokić, "Primjena gasne hromatografije u analizi ulja energetskog transformatora sa regulacionom sklopkom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. D-8, pp. 312-316, 2011
 5. A. Simović, M. Dutina, N. Cincar, "Primjena računarskog programa PonDV za analizu ponašanja visokonaponskih nadzemnih vodova u pogonu", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. D-10, pp. 321-325, 2011
 6. N. Cincar, D. Mijić, A. Cincar, "Analiza stanja regulacione preklopke pod opterećenjem (OLTC) energetskih transformatora", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, pp. 359-363, 2008
 7. N. Cincar, R. Mitrić, B. Novaković, A. Simović, "Neki aspekti primjene programa AutoCAD-a i Excel-a pri projektovanju električnih instalacija", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, No. D-14, pp. 364-367, 2008
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. N. Cincar, Z. Stojković, A. Simović, S. Jokić, "Primjena gasne hromatografije u analizi ulja energetskog transformatora sa regulacionom sklopkom", Energetičar, No. 16, pp. 5-17, 2011
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. M. Maksimović, N. Cincar, "Projektovanje i modelovanje sistema protivpožarne zaštite u server sali ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, 2013
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Program obezbjedjivanja i održavanja opreme i prostora za naučno-istraživački rad u 2010. godini, Ministarstvio nauke RS, ugovor broj 19/6-020/968-8/10, 2009. godine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2010 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Nada Cincar, Dijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja struje komutacije, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 29.09.2011