Vrati se nazad

Magistar tehničkih nauka Nataša Popović, Viši asistent

1. OSNOVNI PODACI
ImeNataša 
PrezimePopović 
Datum rođenja30.06.1975 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeViši asistent 
TitulaMagistar tehničkih nauka 
E-mailnatasa.popovic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Automatika i upravljanje, Računarski hardver i sistemi 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2001 
MjestoSrpsko Sarajevo 
InstitucijaUniverzitet u Srpskom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet 
Naslov radaFazi logika u zadacima automatskog upravljanja 
OblastAutomatika i elektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2008 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet 
Naslov radaVirtuelna okruženja za učenje u oblasti automatskog upravljanja sistemima 
OblastAutomatika i informatika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2014Viši asistentUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetAutomatika i upravljanje, Računarski hardver i sistemi
2002AsistentUniverzitet u Srpskom Sarajevu, Elektrotehnički fakultetAutomatika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. N. Popović, M. Naumović, "Virtual laboratory and learning management system in optimal control theory education", International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 53, No. 4, pp. 357-370, ISSN 0020-7209, DOI doi:10.1177/0020720916630325, 2016
 2. B. Popović, N. Popović, D. Mijić, S. Stankovski, G. Ostojić, "Remote Control of Laboratory Equipment for Basic Electronics Courses: A LabVIEW-based Implementation", Computer Applications in Engineering Education, DOI 10.1002/cae.20531, 2011
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. N. Popović, B. Popović, N. Pavlović, "Creation of Efficient Interactive Simulations in Higher Education Using Easy Java Simulations Software Tool", Zbornik radova MIT konferencije 2011-Matematičke i informacione tehnologije, pp. 341-346, ISBN 978-86-83237-90-6 (AU), 2012
 2. M. Naumović, N. Popović, B. Popović, "Improving Learninig in Optimal Control Theory Using Easy Java Simulations Environment“", ETRAN, 2011
 3. N. Popović, B. Popović, "Kreiranje interaktivne simulacije RC kola pomoću softverskog paketa Easy Java Simulations", JISA, 2010
 4. M. Kostadinović, T. Vasić, B. Popović, N. Popović, "Arhitektutra Wirelesshart mreže", JISA, 2009
 5. N. Popović, M. Naumović, "Provjera i praćenje znanja studenata iz oblasti automatskog upravlјanja u Moodle okruženju", Zbornik radova Kvalitet 2009, pp. 659-664, ISSN 1512-9268, 2009
 6. B. Popović, M. Kostadinović, N. Popović, "RFID tehnologije u proizvodnim procesima", QUALITY 2009, pp. pp. 959-964, ISSN ISSN 1512-9268, 2009
 7. N. Popović, B. Popović, "Virtuelna okruženja za učenje u obrazovanju u oblasti automatskog upravljanja", JISA, 2009
 8. B. Popović, N. Popović, "Izvođenje laboratorijskih vježbi na realnom modelu uz upotrebu virtuelnih instrumenata", JISA, 2008
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. M. Naumović, N. Popović, B. Popović, "Using Easy Java Simulations in Computer Supported Control Engineering Education", ELECTRONICS, Vol. Vol. 15, No. No. 2, pp. pp. 67-72, ISBN ISSN 1450 -5843, 2011
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
14 
 1. N. Popović, M. Naumović, "Upravljanje u oblaku – savremeni izazov u sistemima automatskog upravljanja", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 15, pp. 816-820, ISBN 99938-624-2-8, 2016
 2. N. Popović, M. Naumović, "Virtuelna laboratorija u teoriji optimalnih rješenja zasnovana na alatima Easy Java Simulations i Moodle", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, pp. 780-784, ISBN 99938-624-2-8, 2013
 3. B. Popović, N. Popović, M. Maksimović, E. Omanović-Mikličanin, N. Puščul, "Određivanje koncentracije hidrogen peroksida u vodenim rastvorima metodom hemiluminiscencije ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ELS-8, pp. 36-40, ISBN 99938-624-2-8, 2012
 4. N. Popović, M. Naumović, "Primjer virtuelne laboratorije u teoriji optimalnog upravlјanja kreirane pomoću alata Easy Java Simulations", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, pp. 889-893, ISBN 99938-624-2-8, 2012
 5. N. Popović, M. Naumović, "Interaktivne virtuelne laboratorije u nastavi automatike kreirane kombinacijom EJS i Matlab-a", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, pp. 813-816, ISBN 99938-624-2-8, 2011
 6. N. Popović, B. Popović, D. Mijić, "Laboratorija sa daljinskim pristupom u nastavi elektronike", ITEO, pp. pp. 169-174, ISBN ISBN 978-99955-49-48-0, 2010
 7. N. Popović, M. Naumović, "Razvoj interaktivnih simulacija pomoću Easy Java Simulations i Simulink modela kao eksterne aplikacije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, pp. 22-25, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 8. M. Kostadinović, B. Popović, N. Popović, "Дизајн и имплементација мрежних уређаја који користе Wirelesshart протокол", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 9, No. Ref. A-26, pp. pp. 123-127, ISBN ISBN-99938-624-2-8, 2010
 9. N. Popović, M. Naumović, "Realizacija elektronskog kursa iz upravlјačkih sistema u Moodle okruženju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 8, pp. 511-515, ISBN 99938-624-2-8, 2009
 10. N. Popović, M. Naumović, "Primjena virtuelnih okruženja za učenje u automatskom upravlјanju", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, pp. 518-523, ISBN 99938-624-2-8, 2008
 11. M. Naumović, N. Popović, S. Naumović, "Osnovi matematičkog modeliranja respiratornog sistema čoveka", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 6, pp. 536-540, ISBN 99938-624-2-8, 2007
 12. M. Naumović, N. Popović, "Matematičko modeliranje HIV infekcije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 4, No. E-I-7, pp. 227-231, ISBN 99938-624-2-8, 2005
 13. M. Naumović, N. Popović, "Prilog modeliranju laboratorijskog sistema magnetne levitacije", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 4, pp. 53-57, ISBN 99938-624-2-8, 2005
 14. N. Popović, "Šifrovanje i autentifikacija", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 4, No. F-2, pp. 392-394, ISBN 99938-624-2-8, 2005
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R102 - Zbirka zadataka sa recenzijom Broj
 1. M. Stojčev, G. Nikolić, N. Popović, "Zbirka zadataka iz računarskih mreža i interfejsa", ISBN 978-86-6125-049-1, 2011
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R301 - Rukovođenje projektom međunarodnog značajaBroj
 1. Piloting solutions for Alleviating Brain Drain in South East Europe, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2003 - 31.12.2004, Projekat za inostranog naručioca
 2. Piloting Solutions for Alleviating Brain-Drain in South East Europe, (Projekat finansiran od međunarodne grupacije UNESCO - Hewlett Packard Partnersh, Realizatori: Konzorcijum više različitih fakulteta sa prostora bivše Jugoslavije, april 2004 - decembar , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2004 - 31.12.2005, Projekat za inostranog naručioca
 3. Distance e-Learning in Electrical Engineering Education, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2007 - 31.10.2007, Projekat za inostranog naručioca
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Informatička edukacija nezaposlenih osoba sa prostora sarajevsko-romanijske regije, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2004 - 31.12.2004, TEMPUS projekat
 2. Network of Excellence in South-Eastern Europe on the Subject of Computational Intelligence, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 01.01.2004 - 31.12.2004, DAAD
 3. SEE-GRID, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2004 - 30.04.2006, FP6
 4. SEE-GRID-1, South-Estern European Grid-enabled eInfrastructure Development 1, FP6 Reserach Infrastructures, Realizator Konzorcijum više institucija Jugoistočne Evrope, maj 2004 – mart 2006, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2004 - 30.04.2006, FP6
 5. SEE-GRID-2, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2006 - 30.04.2008, FP6
 6. Razvoj novih senzora i senzorskog čvora za određivanje komponenti značajnih u životnoj sredini (N2O2, nitriti i nitrati u prehrambenim proizvodima, parametri kvaliteta vode), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2010 - 31.12.2012, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 7. Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2010 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 8. Izrada elaborata o minimalnim tehničkim zahtjevima za prijemnike DVB-T2 u BiH, te ispitivanje prijemnika i usklađenosti sa minimalnim tehničkim zahtjevima za DVB-T2 emitovanje- postavke i protokoli, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 13.12.2016 - 13.01.2017, Projekti za privredu BiH
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Nataša Popović, Virtuelna okruženja za učenje u oblasti automatskog upravljanja sistemima, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 11.10.2008