Vrati se nazad

doktor tehničkih nauka Milomir Šoja, Vanredni profesor

1. OSNOVNI PODACI
ImeMilomir 
PrezimeŠoja 
Datum rođenja26.12.1959 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaSFRJ 
ZvanjeVanredni profesor 
Tituladoktor tehničkih nauka 
E-mailmilomir.soja@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon057 317 300 
Telefon na poslu, lokal057 342 788 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast)Elektronika i elektronski sistemi 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina1982 
MjestoSarajevo 
InstitucijaETF Sarajevo 
Naslov radaTrofazni tiristorski naponski invertor 
OblastEnergetska elektronika 
Magistarska teza (master, II ciklus)
Godina2004 
MjestoSrpsko Sarajevo 
InstitucijaETF Srpsko Sarajevo 
Naslov radaMonofazni sinusni naponski invertor sa strujnim upravljanjem 
OblastEnergetska elektronika 
Doktorska disertacija (III ciklus)
Godina2008 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaETF Istočno Sarajevo 
Naslov radaNovi prilozi u primjeni strujnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima 
OblastEnergetska elektronika 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
2013Vanredni profesorUniverzitet u Istočnom Sarajevu, ETFElektronika i elektronski sistemi
2008DocentUniverzitet u Istočnom SarajevuElektronika i elektronski sistemi
2004Viši asistentUniverzitet u Srpskom Sarajevu, ETFElektronika
2002AsistentUniverzitet u Srpskom Sarajevu, ETFElektronika
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
МИЛОМИР, МИЛАН, ШОЈА (26. децембар 1959. године, општина Центар, Сарајево). Основно образовање стекао је у Основној школи “Петар Петровић Његош” на Илиџи, 1974. године. Гимназију “Игмански марш” на Илиџи завршио је 1978. године. Исте године уписао је Електротехнички факултет у Сарајеву и дипломирао 1982. године, на Одсјеку Аутоматика и електроника. Послије одслужења војног рока, у јануару 1984. године, запошљава се у фирми Енергоинвест-Енергетска електроника, у Одјељењу за развој. Почетком 1986. године прелази у Енергоинвест-Индустријска Аутоматика (касније Индустријске технологије-ИНТЕХ) гдје, до почетка ратних дејстава у Сарајеву, ради као самостални стручни сарадник у Одјељењу за електромоторне погоне. Од 1995. године обавља дужност директора Сектора за развој новоформиране фирме Е-Аутоматика. Исту дужност обавља и у приватној фирми К-ИНЕЛ, основаној 2001. године. Од октобра 2002. године ради на Електротехничком факултету у Српском/Источном Сарајеву, као асистент, виши асистент и доцент.
На Електротехничком факултету у Српском Сарајеву одбранио је 2004. године магистарски рад под називом “Монофазни синусни напонски инвертор са струјним управљањем” и стекао звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију под називом “Нови прилози у примјени струјног управљања у DC/DC и DC/AC претварачима”, научна област Електроника, одбранио је на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2008. године. Исте године биран је у звање доцента.
Аутор је више техничких рјешења из области електронике и енергетске електронике као и неколико научних радова у часописима од националног значаја и двадесетак научних и стручних радова на међународним и домаћим научним и стручним конференцијама. Основна област интересовања му је енергетска електроника, а посебне: претварачи, струјно управљање и примјена претварача енергетске електронике у обновљивим изворима и у побољшању квалитета електричне енергије.
Члан је удружења IEEE, Савјета за Стандардизацију БиХ-Комисија за електротехнику, предсједник Техничког комитета BAS/TC 56-Конвенционални и алтернативни извори енергије, члан Техничког одбора БАКЕ.
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, "A modified dual current mode control method with an adaptive current bandwidth", International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 44, No. 8, pp. 1494–1513, ISSN 1097-007X, DOI 10.1002/cta.2174, 2015
 2. S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, M. Ikić, "Single-phase phase locked loop with DC offset and noise rejection for photovoltaic inverters", IET Power Electronics, Vol. 7, No. 9, pp. 2288 - 2299, ISSN 1755-4535, DOI 10.1049/iet-pel.2013.0413, 2014
Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja Broj
 1. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, D. Mančić, M. Radmanović, "А non-inverting buck-boost converter with an adaptive dual current mode control", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 30, No. 1, pp. 67-80, ISSN 0353-3670, DOI 10.2298/FUEE1701067L, 2017
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
12 
 1. M. Ristović, S. Lubura, S. Lale, M. Šoja, M. Ikić, D. Milovanović, "Analysis of discretization methods applied on DC-SOGI block as part of SRF-PLL structure", XI International Symposium on Industrial Electronics - INDEL 2016, pp. 1-5, ISBN 978-1-5090-2329-5, DOI 10.1109/INDEL.2016.7797771, 2016
 2. S. Lale, M. Šoja, M. Ikić, D. Milovanović, "Uporedna analiza metoda diskretizacije dvofaznog generatora kao dijela jednofazne fazno-zaključane petlje ", XV međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina 2016, Vol. 15, No. ELS-9, pp. 45-50, ISBN 978-99955-763-9-4, 2016
 3. S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, M. Ristović, M. Ikić, "Adaptive Delay Bank Filter for Selective Elimination of harmonics in SRF-PLL structures", IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical engineering, pp. 308-312, ISBN 978-1-4799-7992-9, 2015
 4. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, D. Mančić, "COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT CURRENT MODE CONTROL METHODS APPLIED ON THE BOOST CONVERTER", 18th International Symposium on POWER ELECTRONICS - Ee 2015, No. T4.1-2, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7, 2015
 5. S. Lale, S. Lubura, M. Šoja, "COMPARISON OF P&O AND GSS MPPT ALGORITHMS FOR PV APPLICATION", 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee 2013, No. T.7.1, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-550-4, 2013
 6. D. Jokić, S. Lubura, M. Šoja, "Closed Control Loop Implementation for Single Robot Axis on FPGA Platform", 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PdeS 2012, Vol. 11, No. 1, pp. 174-179, ISSN 1474-6670, DOI 10.3182/20120523-3-CZ-3015.00035, 2012
 7. S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, M. Ikić, "Experimental verification of single-phase PLL with novel two-phase generator for grid-connected converters", EPE-PEMC 2012 ECCE Europe - 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Vol. 1, No. 1, pp. DS3f.1-1 - DS3f.1-5, ISBN 978-1-4673-1970-6, DOI 10.1109/EPEPEMC.2012.6397367, 2012
 8. S. Lubura, M. Šoja, M. Ikić, "A NOVEL TWO-PHASE GENERATOR AS PART OF SINGLE PHASE PLL FOR GRID CONNECTED CONVERTERS", 16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS – Ee 2011, Vol. T4-2.4, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-355-5, 2011
 9. S. Lubura, M. Šoja, M. Ikić, "A SINGLE PHASE SRF PLL WITH A NOVEL TWO-PHASE GENERATOR FOR PV MICROINVERTERS", Х International conference ETAI 2011, ISBN 978-9989-2175-8-6, 2011
 10. S. Lale, S. Lubura, M. Šoja, M. Ikić, "Analysis of single-phase PLL with novel two-phase generator for grid-connected converters", 19th Telecommunications Forum (TELFOR), Vol. 1, No. 1, pp. 715-718, ISBN 978-1-4577-1498-6, DOI 10.1109/TELFOR.2011.6143645, 2011
 11. I. Jovanović, D. Mančić, M. Šoja, S. Lubura, M. Radmanović, Z. Petrušić, "PSPICE MODEL OF A BOOST CONVERTER WITH DUAL CURRENT-MODE CONTROL", International scientific conference UNITECH '11, Vol. 1, No. 1, pp. 252-257, ISSN 1313-230X, 2011
 12. M. Šoja, S. Lubura, M. Ikić, "4Q претварач као улазни дио VSD претварача", 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee2009, No. EE1-1.2, pp. 1-5, ISBN ISBN 978-86-7892-208-4, 2009
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj
 1. M. Ikić, S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, S. Vasković, "HYBRID POWER SUPPLY SYSTEM", ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol. VIII, No. 3, pp. 33-37, ISSN 2067 – 3809, 2015
 2. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, M. Radmanović, "Improving Efficiency of Power Electronics Converters", ELECTRONICS, Vol. 14, No. 2, pp. 37-42, ISSN ISSN 1450 -5843, 2010
 3. M. Šoja, S. Lubura, D. Jokić, M. Radmanović, "Design and Realisation of Over-voltage Protection in Push-Pull Inverters", ELECTRONICS, Vol. 13, No. 2, pp. 46-50, ISSN 1450-5843, 2009
 4. M. Šoja, S. Lubura, M. Radmanović, D. Jokić, "Design of Transformer and Power stage of Push-Pull Inverter", ELECTRONICS, Vol. 13, No. 1, pp. 23-29, ISSN 1450-5843, 2009
 5. S. Lubura, M. Šoja, G. Đorđević, "Parameter estimation of dynamic system using MATLAB SPE toolbox", ELECTRONICS, Vol. 12, No. 1, pp. 52-55, ISSN 1450-5843, 2008
 6. S. Lubura, M. Šoja, D. Avram, "Uticaj nelinearnog optrećenja na performanse sinusnog invertora", Journal of Electrical Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 64-73, ISSN YU 0353-5207, 2006
 7. M. Šoja, S. Lubura, "Sinusoidal voltage-source inverter with dual current mode control", ELECTRONICS, Vol. 8, No. 2, pp. 17-20, ISSN 1450-5843, 2004
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
48 
 1. S. Lubura, S. Lale, B. Novaković, M. Ristović, M. Šoja, M. Ikić, "Eksperimentalna verifikacija uticaja metoda diskretizacije na rad dvofaznog generatora kod SRF-PLL struktura", 60. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2016, pp. EL1.4.1-6, ISBN 978-86-7466-618-0, 2016
 2. E. Šabanović, M. Ikić, S. Lubura, M. Šoja, "Mogućnosti i načini iskorištenja fotonaponskih sistema u zgradarstvu (BIPV)", COMETa 2016, pp. 421-428, ISBN 978-99976-623-7-8, 2016
 3. E. Šabanović, M. Ikić, S. Lubura, M. Šoja, "Povezivanje fotonaponskih sistema na mrežu. Izbor topologije priključka", COMETa 2016, pp. 429-436, ISBN 978-99976-623-7-8, 2016
 4. S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, M. Ristović, M. Ikić, D. Milovanović, "ADB filterska banka za selektivno eliminisanje viših harmonika u SRF-PLL strukturama", XIV međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina 2015, Vol. 14, No. ELS-13, pp. 65-70, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 5. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, "Performance Evaluation of New Adaptive Dual Current Mode Control of Buck Converter", XIV međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina 2015, Vol. 14, No. ELS-10, pp. 49-54, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 6. S. Lale, S. Lubura, M. Šoja, M. Ikić, "A Digital Design of Novel Two-Phase Generator as Part of SRF-PLL Structure for PV Inverters ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, No. ELS-6, pp. 24-28, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 7. M. Ikić, S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, S. Vasković, "Hibridni sistem napajanja", COMETa 2014, pp. 219-226, ISBN 978-99976-623-2-3, 2014
 8. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, M. Radmanović, "Modeling and analysis of new adaptive dual current mode control", X International Symposium on Industrial Electronics INDEL 2014, Vol. 10, No. T-02, pp. 73-76, ISBN 978-99955-46-22-9, 2014
 9. M. Ikić, M. Šoja, S. Lubura, S. Lale, M. Radmanović, "Novi koncept napajanja sistema javne rasvjete", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, No. ENS-2-6, pp. 160-163, ISBN 978-99955-763-3-2 , 2014
 10. N. Jovančić, M. Šoja, M. Ikić, "Primjena SolarMagic SM3320 – BATT – EV pretvarača kod samostalnih PV sistema napajanja", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, No. ENS-3-3, pp. 219-224, ISBN ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 11. M. Ikić, M. Šoja, S. Lubura, S. Lale, N. Jovančić, "Principi uštеdе еlеktričnе еnеrgiје sistеmа јаvnе rаsvјеtе", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, No. ENS-4-3, pp. 271-276, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 12. M. Šilj, S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, "Procjena iskoristivosti solarne i energije vjetra", Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2013, Vol. 1, No. 1, pp. A1 (18-23), ISBN 978-99955-46-18-2, UDK 620.9(082), 621.311(082), 2013
 13. S. Lale, S. Lubura, M. Šoja, M. Radmanović, "Realizacija i ocjena MPPT algoritama u fotonaponskom sistemu napajanja ", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, No. 1, pp. 225-230, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
 14. M. Ikić, M. Šoja, S. Lubura, N. Jovančić, "Ušteda električne energije u sistemu javne rasvjete", Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2013, pp. B1 (22-27), ISBN 978-99955-46-18-2, 2013
 15. M. Forcan, J. Tuševljak, S. Lubura, M. Šoja, "Analyzing and Modeling the Power Optimizer for Boosting Efficiency of PV panel", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 189-194, ISBN 978-99955-46-14-4, 2012
 16. M. Ikić, S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, M. Radmanović, "Realizacija i primjena višenamjenskog DC/XC pretvarača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ELS-6, pp. 25-29, ISBN 978-99938-624-8-2, 2012
 17. M. Šoja, S. Lubura, M. Ikić, S. Lale, "Neke metode za povećanje efikasnosti mikroinvertora", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 874-878, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 18. S. Lubura, M. Šoja, M. Ikić, "Poboljšani monofazni SRF DPLL algoritam sa digitalnim filtrom drugog reda", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 22-26, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 19. M. Šoja, S. Lubura, S. Lale, "MPPT metode za solarne panele", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. 1, pp. 787-791, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 20. M. Šilj, S. Lubura, M. Šoja, "Poboljšani model baterije u matlab/simulink okruženju", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 80-84, ISBN 978-99955-46-03-8, 2010
 21. S. Lale, M. Šoja, S. Ajkalo, O. Bjelica, D. Jokić, "Primjena kliznog režima sa konstantnom prekidačkom učestanošću u praćenju maksimalne snage solarnih panela", VIII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2010, Vol. 8, No. TO-8, pp. 312-316, ISBN 978-99955-46-03-8, 2010
 22. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, "PОVЕĆАNјЕ ЕFIKАSNОSТI PRЕТVАRАČА ЕNЕRGЕТSKЕ ЕLЕKТRОNIKЕ - I diо", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. Ref. EV-22, pp. 796-800, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 23. M. Šoja, M. Ikić, M. Banjanin, M. Radmanović, "PОVЕĆАNјЕ ЕFIKАSNОSТI PRЕТVАRАČА ЕNЕRGЕТSKЕ ЕLЕKТRОNIKЕ - II diо", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 9, No. Ref. EV-23, pp. 801-805, ISBN 99938-624-2-8, 2010
 24. S. Lubura, M. Šoja, G. Đorđević, "Animacija i vizuelizacija mehatroničkih sistema u MATLAB-SIMULINK okruženju I-dio", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 8, No. 1, pp. 790-794, ISBN 99938-624-2-8, 2009
 25. S. Lubura, M. Šoja, G. Đorđević, "Animacija i vizuelizacija mehatroničkih sistema u MATLAB-SIMULINK okruženju II-dio", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 8, No. 1, pp. 795-799, ISBN 99938-624-2-8, 2009
 26. M. Šoja, S. Lubura, D. Jokić, M. Radmanović, "Projektovanje i realizacija prenaponske zaštite kod puš – pul pretvarača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 8, No. 1, pp. 361-365, ISBN 99938-624-2-8, 2009
 27. S. Lubura, M. Šoja, G. Đorđević, "Estimacija parametra dinamičkih sistema sa MATLAB SPE toolboxom", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, No. 1, pp. 20-24, , ISBN 978-99938-624-2-8, 2008
 28. M. Šoja, S. Lubura, "Izbor radne tačke kod proračuna induktiviteta prigušnice PFC podizača napona", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 7, No. 1, pp. 639-643, ISBN 978-99938-624-2-8, 2008
 29. M. Šoja, S. Lubura, D. Jokić, M. Radmanović, G. Đorđević, B. Dokić, "Konstrukcija izvršnog organa puš-pul invertora", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 40-43, ISBN 978-99955-46-01-4, 2008
 30. M. Šoja, S. Lubura, D. Jokić, M. Radmanović, B. Dokić, "Proračun i izbor transformatora puš-pul invertora", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 36-39, ISBN 978-99955-46-01-4, 2008
 31. M. Šoja, S. Lubura, "EMC i izbor prekidačke frekvencije pretvarača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 6, No. 1, pp. 620-624, ISBN 978-99938-624-2-8, 2007
 32. M. Šoja, S. Lubura, P. Kovač, "EMS I KONSTRUKCIJA PRETVARAČA ENERGETSKE ELEKTRONIKE", ETRAN, Vol. 1, No. 1, ISBN 978-86-80509-62-4, 2007
 33. S. Ajkalo, M. Gazivoda, S. Lubura, M. Šoja, "GPIB i mjerna instrumentacija kontrola instrumenata, akvizicija i prezentacija rezultata mjerenja", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 6, No. 1, pp. 625-629, ISBN 978-99938-624-2-8, 2007
 34. D. Jokić, M. Šoja, "NAPONSKI INVERTOR REALIZOVAN SA DVA PUŠ-PUL PRETVARAČA U PARALELNOM RADU", INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 6, No. Ref. E-VI-16, pp. 611-614, 2007
 35. S. Lubura, V. Mitrović, M. Šoja, G. Đorđević, "Projektovanje aparature za ispitivanje algoritama upravljanja distribuiranog pogona robota", ETRAN, Vol. 1, No. 1, ISBN 978-86-80509-62-4, 2007
 36. S. Lubura, M. Šoja, "Četverokvadrantni pojačavač snage za upravljanje DC motorima", ETRAN, Vol. 1, No. 1, pp. 15-18, ISBN 86-80509-58-2, 2006
 37. D. Jokić, M. Šoja, S. Lubura, "Naponski invertor veće snage, napajan sa 12 (24) VDC", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 5, No. 1, pp. 449-452, ISBN 978-99938-624-2-8, 2006
 38. M. Šoja, S. Lubura, "Pojačavački modul za upravljanje jednosmjernim motorom", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 1, ISBN 99938-793-7-1, 2006
 39. S. Lubura, M. Šoja, D. Avram, "Uticaj nelinearnog opterećenja na performanse sinusnog invertora", ETRAN, Vol. 1, No. 1, ISSN 86-80509-53-1, ISBN 33-36, 2005
 40. S. Lubura, M. Šoja, "Drajverski modul za upravljanje DC motorima", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 40-43, ISBN 86-7122-014-1, 2004
 41. M. Šoja, S. Lubura, "Primjena dual current mode modulatora u upravljanju sinusnim invertorom", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 44-47, ISBN 86-7122-014-1, 2004
 42. M. Šoja, S. Lubura, "Primjena strujnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima", ETRAN, Vol. 1, No. 1, pp. 25-28, ISBN 86-80509-49-3, 2004
 43. S. Lubura, M. Šoja, "Izvor konstantne struje za ispitivanje kvaliteta prekidača", ETRAN, Vol. 1, No. 1, pp. 307-310, ISBN 86-80509-41-8, 2002
 44. S. Lubura, M. Šoja, "Izvor konstantne struje za ispitivanje kvaliteta prekidača", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 2, No. A-10, pp. 49-53, ISBN 978-99955-763-1-8, 2002
 45. M. Šoja, S. Lubura, "Konstrukcija energetskih pretvarača i minimizacija parazitne induktivnosti", INDEL, Vol. 1, No. 1, pp. 40-43, ISBN 86-7122-016-8, 2002
 46. M. Šoja, S. Lubura, "Drajverski modul za upravljanje jednom granom mosta sa IGBT/MOSFET tranzistorima", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 1, No. 1, pp. 139-142, ISBN 978-99938-624-6-8, 2001
 47. M. Šoja, S. Lubura, D. Bogdanović, "Naizmjenični stabilizator sa širokim opsegom ulaznog napona", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 1, No. 1, pp. 135-137, ISBN 978-99938-624-6-8, 2001
 48. S. Lubura, M. Šoja, "Primjena TOPswitch prekidača u DC/DC pretvaračima", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 1, No. 1, pp. 143-146, ISBN 978-99938-624-6-8, 2001
Spisak rezultata R70 - Rad objavljen u izvodu
Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu Broj
 1. M. Ikić, M. Šoja, S. Lubura, N. Jovančić, "Ušteda električne energije u sistemu javne rasvjete", m-Kvadrat, No. 75/76, pp. 66-71, ISSN 2303-5099, 2015
Spisak rezultata R100 - Udžbenik, zbirka zadtaka, praktikum i sl.
Spisak rezultata R102 - Zbirka zadataka sa recenzijom Broj
 1. S. Lubura, M. Šoja, M. Ristović, "Programabilni logički kontroleri-zbirka riješenih zadataka", 2013
Spisak rezultata R200 - Mentorstvo i članstvo u komisiji
Spisak rezultata R202 - Mentorstvo magistarske tezeBroj
 1. Marko Ikić, Ušteda i poboljšanje kvaliteta električne energije u sistemu javne rasvjete primjenom savremenih tehnologija, ETF Istočno Sarajevo, 01.10.2013
 2. Nenad Jovančić, Višenamjenski DC-XC pretvarač sa digitalnim upravljanjem kao punjač akumulatorskih baterija u PV sistemu napajanja, ETF Istočno Sarajevo, 16.10.2013
Spisak rezultata R203 - Članstvo u komisiji za odbranu doktorske disertacijeBroj
 1. Srđan Lale, Nove metode strujnog upravljanja prwtvaračima energetske elektronike, Elektronski fakultet Niš, 08.10.2018
 2. Slobodan Lubura, Rješenje dinamičkih zadataka kod složenih sistema sa interfejsom čovjek-mašina primjenom modela motornog učenja, ETF Istočno Sarajevo, 05.06.2009
Spisak rezultata R204 - Članstvo u komisiji za odbranu magistarske tezeBroj
 1. Mirjana Maksimović, Razvoj senzora i primjena bežičnih senzorskih mreža u savremenoj poljoprivredi i zaštiti životne sredine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 15.05.2009
 2. Marjan Blagojević, Strujni pretvarači na bazi Hall-ovog efekta za merenje velikih struja, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, 20.10.2010
 3. Srđan Lale, Realizacija i ocjena МРРТ algoritama u fotonaponskom sistemu napajanja, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 15.02.2013
 4. Dejan Jokić, Razvoj upravljačkog okruženja u Matlab/Simulink-u za FPGA platforme, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 22.09.2012
 5. Srđan Jokić, Savremene metode za pogonska ispitivanja transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 07.11.2013
 6. Marko Lalović, Realizacija upravljačkog okruženja za MPS PA stanicu u MATLAB RTWT okruženju, ETF Istočno Sarajevo, 10.10.2014
 7. Marko Šilj, Procjena iskoristivosti solarne i energije vjetra, ETF Istočno Sarajevo, 15.05.2015
 8. Sumedin Nišić, Upravljanje autonomnim robotom (BoE Shield Bot) sa Arduino razvojnom platformom, ETF Istočno Sarajevo, 23.10.2015
Spisak rezultata R205 - Mentorstvo diplomskog radaBroj
37 
 1. Milenko Pljevaljčić, Višenamjenski DC/AC pretvarač, ETF Istočno Sarajevo, 09.04.2008
 2. Vladimir Đokić, Razvojno okruženje AgilentVEE i mjerna instrumentacija, ETF Istočno Sarajevo, 21.05.2008
 3. Tanja Kovačević, Generisanje i eliminisanje viših harmonika u trofaznim sistemima, ETF Istočno Sarajevo, 18.03.2009
 4. Milica Abazović, Generisanje i eliminisanje viših harmonika u jednofaznim sistemima, ETF Istočno Sarajevo, 22.04.2009
 5. Milan Malović, Fazno upravljanje višenamjenskim tiristorskim pretvaračem, ETF Istočno Sarajevo, 14.10.2009
 6. Marko Ikić, Pregled topologija energetskih pretvarača u elektromotornim pogonima, ETF Istočno Sarajevo, 15.07.2009
 7. Dragan Bojanić, (*)Stubne transformatorske stanice 20(10)/0.4 kV, ETF Istočno Sarajevo, 21.10.2009
 8. Željko Krsmanović, (*)Periodična ispitivanja energetskih transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 15.04.2009
 9. Jelena Crnjak, (*)Geotermalna energija, ETF Istočno Sarajevo, 20.05.2009
 10. Ana Drobnjak, (*)Opšte karakteristike mjernih transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 07.04.2010
 11. Vojko Mrdić, (*)Konstruktivne karakteristike i načini izrade naponskih i strujnih mjernih transformatora u uljno-papirnoj izolaciji, ETF Istočno Sarajevo, 28.04.2010
 12. Radenko Ostojić, Primjena sistema sa jednosmjernim naponima uprenosu, distribuciji i potrošnji električne energije, ETF Istočno Sarajevo, 05.05.2010
 13. Nebojša Ivanović, (*)Sinhroni generatori u HE Piva, ETF Istočno Sarajevo, 12.05.2010
 14. Ognjen Bjelica, Jedno rješenje plotera, ETF Istočno Sarajevo, 15.07.2010
 15. Ranka Cerovina, Tipovi, osnovne funkcije i karakteristike fotonaponskih sistema, ETF Istočno Sarajevo, 17.06.2010
 16. Boris Kremenović, (*)Problematika direktnog upuštanja motora tip 4АЗМ1-8000/6000 UHL4 za pokretanje napojne pumpe u termoelektrani Ugljevik, ETF Istočno Sarajevo, 23.07.2010
 17. Nemanja Pandžić, Distributivni izvori i njihova integracija u elektroenergetske sisteme, ETF Istočno Sarajevo, 17.09.2010
 18. Dejan Vidović, (*)Primjena frenkvencijskog regulatora ALTIVAR 71 u upravljanju brzinom asinhronog motora, ETF Istočno Sarajevo, 18.09.2010
 19. Đorđe Skočajić, (*)Sinhroni i asinhroni generatori u vjetroelektranama, ETF Istočno Sarajevo, 25.09.2010
 20. Milica Mitrašinović, (*)Modelovanje asinhronih mašina, ETF Istočno Sarajevo, 15.10.2010
 21. Milica Guslov, (*)Modelovanje sinhronih mašina, ETF Istočno Sarajevo, 15.10.2010
 22. Vladimir Gluhović, (*)Samopobudni asinhroni generator, ETF Istočno Sarajevo, 20.10.2010
 23. Jelena Tešanović, (*)Modelovanje mašine jednosmjerne struje sa nezavisnom pobudom, ETF Istočno Sarajevo, 10.11.2010
 24. Andrej Antić, (*)Sprege trofaznih transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 16.03.2011
 25. Tanja Dubovina, (*)Analiza prelaznih pojava na energetskim transformatorima, ETF Istočno Sarajevo, 13.04.2011
 26. Jadranka Đerić, (*)Osobine i primjena autotransformatora, ETF Istočno Sarajevo, 13.04.2011
 27. Dragan Stojanović, (*)Daljinsko upravljanje asinhronim motorom pomoću frenkvencijskog regulatora ALTIVAR 71, ETF Istočno Sarajevo, 13.04.2011
 28. Svetlana Vojvodić, (*)Električno kočenje mašina jednosmjerne struje, ETF Istočno Sarajevo, 11.05.2011
 29. Gordana Kravljača, (*)Еlektrične mašine sa dva mehanička pristupa, ETF Istočno Sarajevo, 11.05.2011
 30. Marko Nedić, (*)Električno kočenje asinhronih mašina, ETF Istočno Sarajevo, 18.05.2011
 31. Stefan Kostić, Primjena soft startera kod pokretanja asinhronih motora i kompenzacija reaktivne energije, ETF Istočno Sarajevo, 13.07.2011
 32. Snježana Cvijetić, (*)Pogonska ispitivanja energetskih transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 12.10.2011
 33. Aleksandra Krsmanović, (*)Proračun i određivane rasipnih induktivnosti transformatora, ETF Istočno Sarajevo, 19.10.2011
 34. Dragan Ćućilo, (*)Određivanje neutralne zone kod mašina jednosmjerne struje, ETF Istočno Sarajevo, 11.04.2012
 35. Danijela Sikimić, (*)Оdređivanje karakteristika mašina jednosmjerne struje iz ogleda praznog hoda, ETF Istočno Sarajevo, 16.05.2012
 36. Богдан Југовић, Преглед технологија бежичног преноса електричне енергије - пуњачи акумулатора засновани на бежичном преносу, ЕТФ, 15.09.2017
 37. Aleksandar Tadić, Ispitivanje uređaja energetske elektronike koji se koriste u fotonaponskim sistemima, ETF Istočno Sarajevo, 25.09.2018
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R302 - Rukovođenje projektom nacionalnog značajaBroj
 1. Оpremanje Laboratorije za robotiku i mehatroniku (LARM) sa MSO2000 Mixed Signal Oscilloscope, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 05.10.2009 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. RАZVОЈ URЕĐАЈА ZА PОBОLjŠАNјЕ KVАLIТЕТА ЕLЕKТRIČNЕ ЕNЕRGIЈЕ, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 25.12.2009 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 3. Razvoj MPPT pretvarača za primjenu u solarnim sistemima napajanja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.12.2009 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 4. Testiranje i uvođenje RFID i SMS tehnologija u nastavnom procesu na visokoškolskim ustanovama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 26.12.2012 - 31.12.2013, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 5. RАZVОЈ VIŠЕNАМЈЕNSKОG DC-XC PRЕТVАRАČА SА DIGIТАLNIМ UPRАVLjАNјЕМ KАО PUNјАČА АKUМULАТОRSKIH BАТЕRIЈА KОD PV SISТЕМА NАPАЈАNјА, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 02.09.2013 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 6. Realizacija inteligentnog astronomskog releja, uređaja za kontrolu potrošnje sistema javne rasvjete, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.10.2014 - 15.12.2015, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 7. Razvoj uređaja energetske elektronike za povećanje energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u građevinarstvu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 26.12.2014 - 26.12.2015, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
12 
 1. Distance e-Learning in Electrical Engineering Education, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2007 - 31.10.2007, Projekat za inostranog naručioca
 2. Razvoj Laboratorije za robotiku i mehatroniku (LARM), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 16.05.2007 - 15.09.2007, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 3. Развој и оцјена перформанси PV (photovoltage) инвертора као основне компоненте PV микро - дистрибутивне мреже, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.12.2007 - 31.12.2008, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 4. HIBRIDNA MIKRODISTRIBUTIVNA MREŽA, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 24.10.2008 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 5. Modeliranje komponenti hibridnih sistema napajanja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.12.2009 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 6. DAAD programme „Academic Rebuilding of South-eastern Europe”, project „Ilmenau, Sofia, Skopje, Nis, Banja Luka, Sarajevo”, and the PPP-MEHMI project I, (Ilmenau University of Technology, Dr. Volker Zerbe), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2010 - xx.xx.xxxx, DAAD
 7. Istraživanje alternativnih metoda za zagrijavanje praha u lakirnicama, Wise Technologies d.o.o. - BiH, KOPS D.D. GROSUPLJE - Slovenija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 05.01.2010 - 16.10.2020, Projekat za inostranog naručioca
 8. DAAD Project „Embedded System Design”, (IHP GmbH Frankfurt Oder, BTU Cottbus, Prof. Dr.-Ing. Rolf Kraemer, Dr. Miloš Krstić), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 20.01.2010 - xx.xx.xxxx, DAAD
 9. ЕSТIМАCIЈА ЕNЕRGЕТSKЕ ЕFIKАSNОSТI HIBRIDNОG SISТЕМА NАPАЈАNјА, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 27.12.2010 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 10. DAAD Project „Еrfurt, Sofia, Skopje, Nis, Banjaluka, Sarajevo” programme „ACADEMIC REBUILDING OF SOUTH-EASTERN EUROPE”, project leader Prof. DrVolkerZerbe (University of Applied Science Erfurt), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 09.01.2012 - xx.xx.xxxx, DAAD
 11. DAAD Project „DOCS-Design of complex Systems” programme „ACADEMIC REBUILDING OF SOUTH-EASTERN EUROPE”, project leader Prof. Dr Volker Zerbe (University of Applied Science Erfurt), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 09.01.2013 - 31.12.2013, DAAD
 12. UŠТЕDА I PОBОLjŠАNјЕ KVАLIТЕТА ЕLЕKТRIČNЕ ЕNЕRGIЈЕ U SISТЕМU ЈАVNЕ RАSVЈЕТЕ PRIМЈЕNОМ SАVRЕМЕNIH ТЕHNОLОGIЈА, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 02.09.2013 - xx.xx.xxxx, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
Spisak rezultata R308 - Recenzija projekta međunarodnog značajaBroj
 1. Dragan Živanović, „Inteligentni modularni merni pretvarač Carbo100E“, Tehničko rješenje urađeno 2007. god. za „MESA Electronic GmbH, Leitenstrasse 26, D-82538 Geretsried“, Njemačka, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 13.03.2009 - xx.xx.xxxx, Projekat za inostranog naručioca
 2. Dragan Živanović, „Merni sistem za testiranje radiofrekventnog satelitskog jonskog motora“, Тенničko rješenje urađeno 2005. god. za „Astrium GMbH, Space Transportation“, Njemačka, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 17.05.2009 - xx.xx.xxxx, Projekat za inostranog naručioca
Spisak rezultata R309 - Recenzija projekta nacionalnog značajaBroj
11 
 1. Goran S. Đorđević, Milan Rašić, Saša Anđelković, Ivan Veličković, Nenad Vukić, Nebojša Mitrović, Milutin Petronijević, Svemir Popić, „UNIVERZALNI ROBOTIZOVANI RENDGENSKI SISTEM DIGRAF-C“, Тенničko rješenje urađeno 2005. god. u sardnji sa Jugorendgen AD Ni, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 14.09.2005 - 17.08.2009, Rješavanje tehničkih problema
 2. Goran S. Đorđević, Milan Rašić, Saša Anđelković, Nebojša Mitrović, Srđan Mladenović, „RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJE NOVOG KONTROLERA UNIVERZALNOG RENDGENSKOG STATIVA TELESTATIX NA BAZI PLC S7-300“, Тенničko rješenje urađeno 2009. god. zа Јugorendgen АD Ni, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 10.01.2009 - 11.09.2009, Rješavanje tehničkih problema
 3. Goran S. Đorđević, Ivan Vukašinović, Srđan Mladenović, „PROJEKTOVANJE I ANALIZA PNEUMATSKOG SISTEMA VISOKIH DINAMIČKIH PERFORMENSI“, Тенničko rješenje urađeno 2009. god. zа Laboratoriju za robotiku Elektronskog fakulteta u Nišu, Srbija , Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 15.05.2009 - 05.10.2009, Rješavanje tehničkih problema
 4. Goran S. Đorđević, Milan Rašić, Saša Anđelković, Teufik Tokić, „Projektovanje i razvoj sistema kolimatora za primjenu u digitalnoj radiologiji“, Тенničko rješenje urađeno 2009. god. zа Jugorendgen AD Niš, Srbija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 18.05.2009 - xx.xx.xxxx, Rješavanje tehničkih problema
 5. Milutin Petronijević, Nebojša Mitrović, Vojkan Мilutin Milutin Petronijević, Nebojša Mitrović, Vojkan Kostić, Dragan Tasić, Goran S. Đorđević, „Sistem za ispitivanje osetljivosti elektromoto, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 16.06.2009 - 19.10.2009, Rješavanje tehničkih problema
 6. Мiroslav Božić, Darko Todorović, Miloš Jovanović, Uroš Smiljanić, Igor Tomić, Goran S. Đorđević, „Prototip robotizovanog pacijent stola sa mogućnošću programiranja i daljinskog upravljanja pprostornim pozicioniranjem i orijentacijom“, Тенničko rješenje ur, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 10.02.2011 - 23.12.2011, Rješavanje tehničkih problema
 7. Miljan Milanović, Goran S. Đorđević, „Programabilno napojno okruženje za razvoj elektromedicinskih sistema“, Тенničko rješenje urađeno 2011. god. zа Еlektronski fakultet u Nišu, Srbija , Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 15.06.2011 - 23.12.2011, Rješavanje tehničkih problema
 8. Goran S. Đorđević, Milutin Petronijević, Nebojša Mitrović, Svemir Popić, Darko Todorović, Miroslav Božić, Miloš Milošević, Dragan Jovanović, „Аktivni sistem pozicioniranja visoke preciznosti primenom sinhronih motora u sprezi master-slave“, Тенničko rješe, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 21.09.2011 - 23.12.2011, Rješavanje tehničkih problema
 9. Мiloš Petković, Goran S. Đorđević, Miloš Milošević, Svemir Popić, „Upravljačka palica sa mernim trakama za merenje momenta oko dve ose“, Тенničko rješenje urađeno 2011. god. zа Еlektronski fakultet u Nišu, Srbija , Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 20.10.2011 - 23.12.2011, Rješavanje tehničkih problema
 10. Bojan Jovanović, Milun Jevtić, „Bežični upravljačko nadzorni sistem mobilnih robota“, Тенničko rješenje urađeno 2012. god. zа Еlektronski fakultet u Nišu, Srbija, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 12.06.2012 - 05.12.2012, Rješavanje tehničkih problema
 11. Мiloš Božić, Nikola Bošković, Goran S. Đorđević, Darko Todorović, „Sistem pogona za X-ray navigacioni sistem“, Тенničko rješenje urađeno 2012. god. zа Еlektronski fakultet u Nišu, Srbija , Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, 20.09.2012 - 17.12.2012, Rješavanje tehničkih problema
Spisak rezultata R30 - Tehnička rješenja
Spisak rezultata R31 - Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski sistem, nove genetske probe međunarodnog značaja (uz dokaz), novo rješenje makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz)Broj
28 
 1. N. Prodanović, M. Šoja, S. Lubura, "Uređaj za ispitivanje instalacionih prekidača, rađeno za: "K-INEL d.o.o Istočno Sarajevo, Instituti d.o.o Istočno Sarajevo", koristi: "EKVA d.o.o. Vareš", prihvatila institucija: "EKVA d.o.o. Vareš", 2013
 2. A. Lemez, M. Šoja, S. Lubura, D. Jokić, "Uređaj za popravljanje naponskih prilika na niskonaponskoj distributivnoj mreži VROT 18, rađeno za: "K-INEL d.o.o Istočno Sarajevo, ENERGOGROUP Istočno Sarajevo", koristi: "Elektroprivreda RS, Elektroprivreda Srbije, Elektroprivreda Hrvatske", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2009
 3. M. Šoja, D. Popović, S. Lubura, "Sistem za besprekidno napajanje servera-SBNS, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "NFTEL Pale", prihvatila institucija: "NFTEL Pale", 2008
 4. S. Mičić, D. Popović, M. Šoja, "Sistem za besprekidno napajanje pumpi centralnog grijanja SBNP, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "K-INEL d.o.o, Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Istočno Sarajevo", 2006
 5. M. Šoja, S. Lubura, "Napojna jedinica-NJ53/10, rađeno za: "Elektronski fakultet u Nišu", koristi: "Visaris Niš", prihvatila institucija: "Elektronski fakultet u Nišu", 2005
 6. M. Šoja, S. Lubura, "Sistem jednosmjernog besprekidnog napajanja-SIBN, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "RTE Ugljevik", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2005
 7. M. Šoja, D. Popović, "Tiristorski punjač akumulatora TP, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "TOM Istočno Sarajevo, KOCH d.o.o Sarajevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2005
 8. M. Šoja, "ARF, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Elektroprivreda RS", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2004
 9. M. Šoja, S. Mičić, "Korektor napona KN, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2004
 10. D. Popović, S. Lubura, M. Šoja, "Kvazisinusni invertor-mSIN, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "RTE Ugljevik", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2004
 11. M. Šoja, "STEP, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2004
 12. M. Šoja, "Zemljospojni relej, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Elektroprivreda RS", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2004
 13. M. Šoja, "FOREL, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Elektroprivreda RS", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2003
 14. S. Lubura, M. Šoja, "Linearna napojna jedinica 0-30V/20A, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "ELZAS Sarajevo", prihvatila institucija: "ELZAS Sarajevo", 2003
 15. M. Šoja, "PPZ, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "ELSA, Sarajevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2003
 16. S. Lubura, M. Šoja, "Stabilizator jednosmjernog napona-S100/25, rađeno za: "ENEL Beograd", koristi: "Elektroprenos Banja Luka", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2003
 17. S. Lubura, M. Šoja, "Stabilizator naizmeničnog napona sa mikroprocesorskim upravljanjem- µSNN, rađeno za: "K-INEL d.o.o Istočno Sarajevo, ENEL Beograd", koristi: "Elektroprenos RS, Elektroprivreda Rebublike Srbije", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS, Elektroprivreda Republike Srbije", 2003
 18. M. Šoja, S. Mičić, "Starter punjač 24 V/1500 A, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Balkan ekspres, Istočno Sarjevo", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2003
 19. M. Šoja, S. Lubura, M. Mišanović, D. Popović, "Tiristorski trofazni ispravljač-TµPA, rađeno za: "ENEL Beograd", koristi: "Elektroprivreda Repubike Srbije", prihvatila institucija: "Elektroprivreda Republike Srbije", 2002
 20. S. Lubura, M. Šoja, "Drajverski modul za upravljanje stanjem snažnog prekidača tipa MOSFET/IGBT, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Fabrika akumulatora "TESLA", Brčko", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2001
 21. M. Šoja, S. Lubura, "Drajversko modul za upravljanje jednom granom mosta sa snažnim prekidača tipa MOSFET/IGBT, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "RTE Gacko", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2001
 22. S. Lubura, M. Šoja, "Stabilizator naizmeničnog napona sa klasičnim upravljanjem-SNN, rađeno za: "ENEL Beograd", koristi: "BK Telekom", prihvatila institucija: "ENEL Beograd", 2001
 23. M. Gligorić, M. Šoja, "Digitalni frekvencmetar, rađeno za: "KOLOS d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "RTE Gacko", prihvatila institucija: "KOLOS d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2000
 24. M. Šoja, S. Lubura, "Prekidački punjač baterija-DP, rađeno za: "MDP Energoinvest, ZDP Automatika, Srpsko Sarajevo ", koristi: "Elektroprenos-Banja Luka", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2000
 25. S. Lubura, M. Mišanović, M. Šoja, "Tranzistorski invertor napona-SµPIN, rađeno za: "MDP Energoinvest, ZDP Automatika, Srpsko Sarajevo ", koristi: "Elektroprenos-Banja Luka", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 1999
 26. M. Šoja, M. Mišanović, Z. Slinić, B. Martinović, "Uređaj za zavarivanje elektronskim snopom, rađeno za: "ENERGOINVEST INTEH, Sarajevo", koristi: "ENERGOINVEST RAOP, Sarajevo", prihvatila institucija: "ENERGOINVEST INTEH, Sarajevo", 1987
 27. Z. Kandić, G. Osatojić, B. Uzeirbegović, R. Duvnjak, M. Šoja, "Тrofazni sistem besprekidnog napajanja 60/120 kVA, rađeno za: "ENERGOINVEST Energetska elektronika, Sarajevo", koristi: "ENERGOINVEST Energetska elektronika, Sarajevo", prihvatila institucija: "ENERGOINVEST Energetska elektronika, Sarajevo", 1986
 28. S. Žugić, N. Novaković, M. Šoja, "Тiristorski čoper za rudničku lokomotivu 600 V/200 A, rađeno za: "ENERGOINVEST Energetska elektronika, Sarajevo", koristi: "Rudnik uglja, Kakanj", prihvatila institucija: "ENERGOINVEST Energetska elektronika, Sarajevo", 1985
Spisak rezultata R32 - Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologija (uz dokaz), dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). Novo rješenje makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz)Broj
 1. A. Lemez, M. Šoja, M. Lalović, "Uređaj za popravljanje naponskih prilika na niskonaponskoj distributivnoj mreži VROT 18, rađeno za: "ENERGOGROUP Istočno Sarajevo, K-INEL Istočno Sarajevo", koristi: "Elektroprivreda RS, Elektroprivreda Srbije, Elektroprivreda Hrvatske", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2013
 2. S. Lale, M. Šoja, S. Lubura, "Dvokanalni IGBT/MOS drajverski modul, rađeno za: "ETF Istočno Sarajevo", koristi: "ETF Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "ETF Istočno Sarajevo", 2012
 3. S. Lubura, M. Šoja, S. Lale, "Višenamjenski DC/XC energetski pretvarač, rađeno za: "ETF Istočno Sarajevo", koristi: "ETF Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "ETF Istočno Sarajevo", 2012
 4. D. Jokić, S. Lubura, M. Šoja, "Sistem besprekidnog napajanja servera SBNS, rađeno za: "K-INEL d.o.o Istočno Sarajevo, Instituti d.o.o Istočno Sarajevo", koristi: "NFTEL, Pale", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Istočno Sarajevo", 2009
 5. M. Šoja, D. Jokić, S. Lubura, "Sistem za besprekidno napajanje pumpi centralnog grijanja-SBNP, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", 2009
 6. S. Lubura, M. Šoja, D. Jokić, "Sistem jednosmjernog besprekidnog napajanja uređaja za realizaciju bežičnog interneta-SBII, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "NFTEL Pale", prihvatila institucija: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", 2008
 7. M. Šoja, D. Popović, S. Mičić, "Sistem za besprekidno napajanje vaga SBNV, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "MILKUS, Pale", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2004
 8. N. Kovačević, S. Lubura, M. Šoja, "Tranzistorski invertor napona-SPIN, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "Elektroprenos Banja Luka, RTE Gacko", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2001
 9. Z. Kovačević, M. Šoja, "Tiristorski ispravljač za upravljanje pobudom sinhronog generatora, rađeno za: "ENERGOINVEST INTEH, Sarajevo", koristi: "INCEL, Banja Luka", prihvatila institucija: "ENERGOINVEST INTEH, Sarajevo", 1991
Spisak rezultata R33 - Prototip, nova metoda; softver, instrument, nova genetska proba, mikroorganizmi (uz dokaz)Broj
 1. S. Lubura, M. Šoja, "Jednokvadrantni pojačavač za upravljanje DC motorom, rađeno za: "Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo", koristi: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo, Elektronski fakultet u Nišu", prihvatila institucija: "Elektronski fakultet u Nišu", 2007
 2. B. Popović, M. Šoja, "Nivo sklopka sa vremenskim članom, rađeno za: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", koristi: "Vodovod Nevesinje", prihvatila institucija: "K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo", 2001
 3. S. Lubura, M. Šoja, "Strujni izvor 150 A, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: ""Energoinvest "Rasklopna oprema a.d.", prihvatila institucija: ""Energoinvest "Rasklopna oprema a.d.", 2001
 4. S. Lubura, M. Šoja, "Tiristorski tropoložajni prekidač sa klasičnim upravljanjem-TTP, rađeno za: "K-Inel d.o.o, Istočno Sarajevo", koristi: "RTE Gacko", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 2001
 5. S. Lubura, M. Mišanović, M. Šoja, "Tiristorski tropoložajni prekidač sa mikroprocesorskim upravljanjem-TTµP, rađeno za: "MDP Energoinvest, ZDP Automatika, Srpsko Sarajevo ", koristi: "RTE Ugljevik, RTE Gacko", prihvatila institucija: "Elektroprivreda RS", 1997
 6. M. Šoja, N. Bilinac, I. Gašparović, "Tiristorski čoper za trolejbus 600 V/ 400 A, rađeno za: "ENERGOINVEST INTEH, Sarajevo", koristi: "ENERGOINVEST Vaso Miskin Crni Sarajevo, GRAS Sarajevo", prihvatila institucija: "ENERGOINVEST INTEH Sarajevo", 1991
 7. M. Šoja, S. Sekulić, "Tiristorski čoper za viljuškar, rađeno za: "ENERGONVEST Energetka elektronika, Sarajevo", koristi: "INDOS", prihvatila institucija: "ENERGONVEST Energetka elektronika, Sarajevo", 1984
Spisak rezultata R80 - Disertacije i magistarske teze
Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska tezaBroj
 1. Milomir Šoja, Monofazni sinusni naponski invertor sa strujnim upravljanjem, ETF Srpsko Sarajevo, Srpsko Sarajevo, 07.04.2004
Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacijaBroj
 1. Milomir Šoja, Novi prilozi u primjeni strujnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima, ETF Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo, 03.07.2008