Vrati se nazad

Diplomirani inženjer elektrotehnike Budimir Kovačević,

1. OSNOVNI PODACI
ImeBudimir 
PrezimeKovačević 
Datum rođenja06.12.1983 
Mjesto rođenjaSarajevo 
Država rođenjaBiH 
Zvanje 
TitulaDiplomirani inženjer elektrotehnike 
E-mailbudimir.kovacevic@etf.unssa.rs.ba 
Direktni telefon065 979 011 
Telefon na poslu, lokal 
Visokoškolska ustanova Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Organizaciona jedinicaElektrotehnički fakultet 
Naučna oblast (naučno polje i uža naučna oblast) 
2. PODACI O STEČENIM DIPLOMAMA
Diploma (osnovne studije, I ciklus)
Godina2008 
MjestoIstočno Sarajevo 
InstitucijaElektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo 
Naslov radaProtokoli za rutiranje na internetu i njihove performanse 
OblastRačunarske mreže 
3. PODACI O IZBORIMA U ZVANJE
Godina izbora (reizbora)Naziv zvanjaUstanovaNaučna oblast
4. STRUČNA BIOGRAFIJA
Nakon završene srednje škole (Gimnazija - Opšti smjer) 2002. godine, upisuje Elektrotehički fakultet u Lukavici, kojeg završava 11. novembra 2007. godine sa prosječnom ocenom 7,96 i ocenom 10 na diplomskom radu.

04. marta 2008. godine počinje sa radom u firmi "NF-Tel" na Palama, kao administrator mreže.

07. aprila 2009. godine počinje sa radom na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu kao stručni saradnik u nastavi.

Školske godine (2008/09.) upisuje se na postdiplomske studije Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
5. REZULTATI PRODUKCIJE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG/UMJETNIČKOG RADA
Spisak rezultata R50 - Objavljen rad međunarodnog značaja
Spisak rezultata R54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Primjena poslovne inteligencije u sistemu za evidenciju rezultata naučno-istraživačkog rada", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 14, pp. 634-639, ISBN 978-99955-763-6-3, 2015
 2. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Sistem za evidenciju rezultata naučno-istraživačkog rada na visokoškolskim ustanovama", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 13, pp. 885 - 890, ISBN 978-99955-763-3-2, 2014
 3. V. Vujović, B. Perišić, B. Kovačević, N. Davidović, "Dinamičko očuvanje referencijalnog integriteta kroz korisnički interfejs", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 446-450, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 4. V. Vujović, B. Perišić, B. Kovačević, S. Milinković, "Kreiranje dinamičkih interfejsa zasnovanih na meta-šemama", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, pp. 441-445, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
 5. N. Davidović, V. Vujović, B. Kovačević, D. Panjkov, "Računarstvo u oblaku – windows azure platforma", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 10, No. 1, pp. 734-738, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011
Spisak rezultata R60 - Objavljen rad nacionalnog značaja
Spisak rezultata R64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini Broj
 1. B. Kovačević, "Korištenje DRBD i Heartbeat tehnologije za postizanje stalne dostupnosti servera baziranih na Linux operativnom sistemu", INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12, pp. 1034-1038, ISBN 978-99955-763-1-8, 2013
Spisak rezultata R70 - Rad objavljen u izvodu
Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu Broj
 1. B. Kovačević, D. Mijić, D. Janković, "Software support to measuring research performance at higher education institutions", The 2 nd International Conference on Research and Educatıon – “Chalenges Toward the Future” (ICRAE2014), ISSN 2308-0825, 2014
Spisak rezultata R300 - Rad na projektu
Spisak rezultata R305 - Učešće u izradi projektaBroj
 1. Program obezbjedjivanja i održavanja opreme i prostora za naučno-istraživački rad u 2009. godini, Ministarstvio nauke RS, ugovor broj 19/6-020/968-22/09, 2009. godine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2009 - 31.12.2009, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 2. Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2010 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 3. Program obezbjedjivanja i održavanja opreme i prostora za naučno-istraživački rad u 2010. godini, Ministarstvio nauke RS, ugovor broj 19/6-020/968-8/10, 2009. godine, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.05.2010 - 31.12.2010, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 4. Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2011 - 31.12.2012, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 5. Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.01.2011 - 31.12.2011, Projekat ministarstva nauke i tehnologije
 6. XMAN - Heathrow Arrival Manager, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 01.04.2014 - 31.12.2015, Projekat za inostranog naručioca
Spisak rezultata R30 - Tehnička rješenja
Spisak rezultata R33 - Prototip, nova metoda; softver, instrument, nova genetska proba, mikroorganizmi (uz dokaz)Broj
 1. S. Ajkalo, B. Kovačević, "Informacioni sistem za evidenciju radnog vremena i obračun isplata, rađeno za: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", koristi: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", 2014
 2. B. Kovačević, S. Ajkalo, "Informacioni sistem za kontrola ispravnosti automata za igrem na sreću v2, rađeno za: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", koristi: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", 2014
 3. B. Kovačević, S. Ajkalo, "Informacioni sistem za evidenciju magacina (materijala i alata), rađeno za: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", koristi: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "Galeb Internacional doo, Istočno Sarajevo", 2012
 4. B. Kovačević, S. Ajkalo, "Informacioni sistem za kontrolu ispravnosti aparata za igre na sreću, rađeno za: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", koristi: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", prihvatila institucija: "Elektrounion d.o.o. Istočno Sarajevo", 2011